In het kort:

• De statiegeldverplichting op drankblikjes start op 31-12-2022.
• Drankblikjes met statiegeld moeten nieuwe unieke EAN/GTIN codes krijgen.
• Op drankblikjes met statiegeld moet een ‘statiegeld blik’ logo komen.
• Informatiedocumenten kunt u op deze pagina terugvinden.

For information regarding deposits on cans in English, click here.

For information regarding the usage & rules of the metal can deposit logo, click here.

For an overview of the deposit Q&A by Stichting Afvalfonds Verpakking, click here.

Welke producten heeft de invoering van statiegeld betrekking?

Het statiegeld zal verplicht worden voor alle blikverpakkingen met een inhoud van drie liter of minder waarin ‘ready to drink’ dranken worden verkocht bestemd voor menselijke consumptie. Een uitgebreidere toelichting vindt u hier.

Welke aanpassingen aan verpakkingen zijn nodig?

De volgende aanpassingen zijn noodzakelijk om uw verpakkingen geschikt te maken voor het Nederlandse statiegeldsysteem:

Het gebruik van het logo ‘statiegeld blik’. Details met betrekking tot het gebruik van het logo vind u hier. De digitale files zijn hier te downloaden.
Het aanpassen van de EAN/GTIN codes naar unieke nieuwe codes die nog niet eerder in het verkeer zijn gebracht binnen of buiten Nederland. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat er statiegeld uitgekeerd gaat worden voor verpakkingen waar nooit statiegeld voor is ontvangen. De controle zal hierop plaatsvinden door de Reverse Vending Machine (RVM).

Houd daarbij rekening met het volgende:
• Het niet aanpassen van reeds in Nederland aanwezige codes of het gebruiken van codes die elders in de wereld actief zijn, zal resulteren in een (nader te bepalen) verhoogde afdracht van bijdrages aan het statiegeldsysteem om de kosten te kunnen dekken voor extra ingeleverde verpakkingen.
• De definitieve hoogtes van de verhoogde afdracht moet voor blik nog worden bepaald. Om u alvast een indicatie geven; dit principe geldt ook voor PET-flessen waarbij de verhoogde afdracht 120% is voor het gebruik van internationale- en 150% voor het gebruiken van reeds in Nederland in gebruik zijnde codes.
• Indien de EAN/GTIN code van een verpakking wordt aangepast dienen ook alle ‘bovenliggende’ codes te worden aangepast conform de GS1-hiërarchie. Denk daarbij aan de consumenteneenheid, besteleenheid en palleteenheid.

Wij raden u aan tijdig te beginnen met alle voorbereidingen.

Additionele info & Beslisboom

Daarnaast heeft Stichting Afvalfonds Verpakking een eigen webpagina met informatie met betrekking tot de nieuwe regelgeving. Hier kunt u met behulp van een beslisboom bepalen of uw verpakking onder de statiegeldplicht valt.

Relevante informatie op een rij gezet:

De relevante documenten en bestanden voor u op een rij gezet om te downloaden:

Q&A/veelgestelde vragen statiegeld op blik

Informatiedocument scope statiegeld op blik

Informatiedocument gebruik logo

Grafische bestanden van het logo

Sheets webinar Afvalfonds over statiegeld blik d.d. 26 april

Opname webinar Afvalfonds over statiegeld blik d.d. 26 april

Presentatie inbelsessie 28/06 Statiegeld Nederland

Presentation Deposit on cans 28/06 English version

Presentatie infosessie statiegeldsysteem voor blikjes 22/09/22

Presentation deposit return scheme for cans 22/09/22 English version

Presentatie statiegeld op blik 27/10/22

Presentatie statiegeld op blik III 01/11/22

Presentation deposit on cans III 01/11/22 English version

Presentatie infosessie statiegeld op blik IV 13/12/22

Presentation deposit on cans IV 13/12/22 English version

Presentatie informatiesessie statiegeld op blik 24/01/2023

Presentatie informatiesessie statiegeld op blik VI 06/03/2023

Presentation deposit on cans VI 06/03/2023 English version

Meer informatie

Het Afvalfonds Verpakkingen zal u de komende periode nader informeren over de implementatie van het statiegeldsysteem voor blik. Bijvoorbeeld over de financiële consequenties voor uw organisatie, partijen, en locaties die het blik zullen gaan innemen, welke inname-automaten daarvoor zullen worden gebruikt en de organisatie waaar leveranciers hun blikjes en EAN codes dienen te registeren.

Hoofdthema's