Algemeen

Op deze pagina treft u openbare gegevens aan van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Trimbos-instituut. Jaarlijks publiceren zij een actueel overzicht in de grote stroom van informatie over het gebruik van alcohol in Nederland. Een deel van deze gegevens worden hieronder weergegeven. Naast deze cijfers en trends geven wij ook inzicht in het drinkgedrag van gedistilleerd.

Accijns

De gedistilleerd sector betaalt meer accijns dan die van bier en/of wijn. Accijnsheffing op alcoholhoudende dranken vindt namelijk in drie categorieën plaats. Gedistilleerd, bier en wijn kennen ieder een eigen tarief (zie hier de huidige tarievenlijst). Gedistilleerd is het zwaarst belaste alcoholhoudende product. Vanaf 1 januari 2024 is het tarief €18,27 per hectoliter pure alcohol (van €16,86 dus + 8,4%). Het streven van SpiritsNL is om de accijnsdruk op bier, wijn en gedistilleerd op een evenredige wijze te bepalen: belasting per graad alcohol. Dat is nu niet het geval.

Accijnsopbrengst dranken in miljoen euro

Accijnsverdeling dranken in miljoen euro (2022)

Accijns gedistilleerd (volumeprocent per hl in euro)

Alcoholconsumptie

Een positieve trend: de gemiddelde alcoholconsumptie daalt al decennia. Nederlanders drinken op steeds latere leeftijd en steeds minder. De overgrote meerderheid van de Nederlanders geniet op een verantwoorde wijze van een glas bier, wijn of gedistilleerd. Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) heeft meer belangrijke trends op een rij gezet.

Liters pure alcohol per hoofd

Percentage drinkers naar opleidingsniveau

Percentage volwassenen dat alcohol drinkt

Kerncijfers gedistilleerd

Na een daling stijgt de consumptie van gedistilleerde dranken weer licht. De afgelopen jaren is de verkoop gestegen van onder meer whisky, rum en gin. Het marktaandeel van jonge jenever is de afgelopen jaren flink gedaald.

Consumptie gedistilleerd in hectoliters

Consumptie naar soort in hectoliters

Consumptie naar soort in marktaandeel (2022)

Alcoholmisbruik

Het aantal overmatige (CBS-definitie) en zware drinkers (CBS-definitie) daalt al jaren. Nederland heeft een ten opzichte van andere Europese landen een gemiddeld drinkpatroon en scoren we laag op alcoholverslaving en andere aan alcohol gerelateerde aandoeningen. We behoren tot de top van Europa betreft het weinig voorkomen van binge drinken.

Percentage overmatige en zware drinkers

Percentage gebruik van alcohol onder scholieren van 12-16 jaar

Percentage overtreders rijden onder invloed in weekendnachten

Hoofdthema's