Algemeen

Onderstaande informatie heeft als doel producenten en ook importeurs te helpen bij het opstellen van etiketten volgens voorschriften uit EU-verordening 1169/2011 (ook wel: Europese etiketteringsverordening). Deze is rechtstreeks van toepassing in Nederland en andere EU-lidstaten. Voor een goed inzicht in de verplichte voorschriften is het bezit van deze verordening onontbeerlijk. In Nederland is deze vertaald in het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen (WIL).

Nederlandse Warenwet

In het WIL staat een aantal aanvullende bepalingen zoals de hoogte van boetes bij het niet-naleven van deze EU-verordening 1169/2011. Ook is opgenomen dat de etikettering van levensmiddelen altijd ten minste in de Nederlandse taal moet plaatsvinden (zie artikel 15), indien deze in Nederland in de handel worden gebracht. Als er op onderstaande pagina’s wordt gesproken over artikelen, dan worden artikelen uit EU-verordening 1169/2011 bedoeld.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's