Secretariaat

Joep (W.N.M) Stassen

Sinds 2004 directeur van de vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken, de VIP. Tot 2012 was hij ook secretaris van het Productschap Dranken en van Commissie Gedistilleerd van dit productschap.  In een verder verleden tussen 1996 en 2000 werkte hij ook al bij de voorganger van dit productschap, bij het Productschap voor Gedistilleerde Dranken.

Zijn aandachtgebieden ten behoeve van SpiritsNL zijn alcohol & maatschappij, fiscale zaken en natuurlijk alle bestuurlijke kwesties en het dagelijks management.

Tussen 2000 en 2004 was Joep secretaris van de Raad van Bestuur en hoofd juridische zaken van een beursgenoteerde onderneming om in 2004 terug te gaan naar de wereld van het gedistilleerd.

Joep heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd in Amsterdam en zijn masters gedaan aan de University of London aan het Queen Mary & Westfield College.

Denis (F.) Naudin ten Cate

In 2006 begonnen bij de toenmalige Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken. Hij is in dienst getreden als beleidsmedewerker en in 2012 tot en met 2014 secretaris van het productschap geworden.

Heden is Denis als jurist werkzaam bij SpiritsNL en houdt hij zich bezig met kwaliteit en wetgeving, juridische zaken en alcohol & maatschappij.

Hiervoor heeft Denis gewerkt als advocaat en diverse juridische betrekkingen gehad in het bedrijfsleven.

Denis heeft in Rotterdam civiel recht gestudeerd en eveneens een postdoctorale masters gedaan in Europees recht (LL.M). In 2011 heeft Denis de studie bestuurskunde afgerond en in 2016 een Master of Science in Corporate Communication aan de Rotterdam School of Management.

Hoofdthema's