Secretariaat

Betty (G.) de Boer

Sinds april 2023 is Betty de Boer directeur van SpiritsNL. Hiervoor was zij onder meer acht jaar lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de VVD en directeur Regio Groningen Assen en zelfstandig juridisch adviseur.

Haar aandachtgebieden ten behoeve van SpiritsNL zijn alcohol & maatschappij, handels- gerelateerde zaken en natuurlijk alle bestuurlijke politieke kwesties en het dagelijks management.

Betty heeft juridische bestuurswetenschappen gestudeerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Groningen.

Denis (F.) Naudin ten Cate

In 2006 begonnen bij de toenmalige Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken. Hij is in dienst getreden als beleidsmedewerker en in 2012 tot en met 2014 secretaris van het productschap geworden.

Heden is Denis als jurist werkzaam bij SpiritsNL en houdt hij zich bezig met kwaliteit en wetgeving, juridische en fiscale zaken en alcohol & maatschappij.

Hiervoor heeft Denis gewerkt als advocaat en diverse juridische betrekkingen gehad in het bedrijfsleven.

Denis heeft in Rotterdam civiel recht gestudeerd en eveneens een postdoctorale masters gedaan in Europees recht (LL.M). In 2011 heeft Denis de studie bestuurskunde afgerond en in 2016 een Master of Science in Corporate Communication aan de Rotterdam School of Management.

Hoofdthema's