Algemeen

Producenten en importeurs van gedistilleerde dranken die meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengen en/of na import ontdoen, zijn verplicht om een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen. Dit geldt ook wanneer het bedrijf geen vestiging in Nederland heeft en direct (online) aan consumenten in Nederland verkoopt. Via de website van het Afvalfonds Verpakkingen kunnen bedrijven zich registreren. Voor het betalen van deze bijdrage stelt SpiritsNL haar leden een gratis, vereenvoudigde rekenmodule ter beschikking. Voor niet-leden is de vereenvoudigde rekenmodule eveneens verkrijgbaar, maar zijn er wel kosten aan verbonden. De vereenvoudigde rekenmodule is opvraagbaar via het secretariaat.

Hoofdthema's