Algemeen

Producenten en importeurs van gedistilleerde dranken die meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengen en/of na import ontdoen, zijn verplicht om een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen. Dit geldt ook wanneer het bedrijf geen vestiging in Nederland heeft en direct (online) aan consumenten in Nederland verkoopt. Via de website van Verpact (voorheen geheten Afvalfonds) kunnen bedrijven zich registreren. Voor het betalen van deze bijdrage stelt SpiritsNL haar leden een gratis, vereenvoudigde rekenmodule ter beschikking. Voor niet-leden is de vereenvoudigde rekenmodule eveneens verkrijgbaar, maar zijn er wel kosten aan verbonden. De vereenvoudigde rekenmodule is opvraagbaar via het secretariaat.

Verpakkingentarieven 2024

De verwachte kosten voor het inzamelen, verwerken en recyclen van verpakkingsafval nemen toe met als gevolg dat de tarieven 2024 ten opzichte van 2023 stijgen. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag?

Afvalfonds Verpakkingen tarieven 2024

Uitbreiding wettelijke taken
Het Afvalfonds heeft per 2023 meer wettelijke taken gekregen:
– De Single Use Plastic (SUP) wetgeving is een wet die een flinke impact heeft op een groot deel van de producenten, importeurs en het Afvalfonds zelf.
– De grootste impact op de kosten is de UPV uitbreiding met bedrijfsmatige inzameling. Het Afvalfonds is per 2023 (financieel) wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en recycling van consumentenverpakkingen in het bedrijfsmatige verpakkingsafval. We zien onder andere dat de inzameling van glas afkomstig van horeca extra kosten met zich meebrengt.
– De wettelijke verplichting van statiegeld op drankblikjes heeft, naast de verdeling van tekorten uit het verleden, gevolgen voor de verwachte kosten en opbrengsten van aluminium en overige metalen.

Hogere recyclingdoelstellingen
De Nederlandse overheid heeft vanaf 1 juli 2023 een recyclingdoelstelling op drankenkartons opgelegd waardoor meer drankenkartons moeten worden ingezameld en verwerkt. Bovendien stijgt de wettelijke recyclingdoelstelling op plastic de komende jaren. Het Afvalfonds is verantwoordelijk om deze doelstellingen op kostenefficiënte wijze te realiseren.
 
Plastic verpakkingen
In 2024 maken we voor de aangifte en tarieven voor het eerst onderscheid tussen vormvaste en flexibele plastic verpakkingen. Beide hebben een eigen starttarief, passend bij de kosten die gemaakt worden om ze te recyclen. De starttarieven plastic 2024 stijgen vanwege de herverdeling van de kosten door de uitbereiding tariefdifferentiatie.
 
Tariefdifferentiatie Plastic 2.0
Het Afvalfonds introduceert gelijktijdig met de nieuwe plastic tarieven Tariefdifferentiatie Plastic 2.0. Hierdoor kunt u als uw plastic verpakkingen goed recyclebaar zijn, een korting op de afvalbeheerbijdrage krijgen tot wel 50 cent per kilo. Dit betekent dat de te betalen bijdrage plastic voor goed recyclebare plastic verpakkingen voor u flink lager kan uitvallen dan in 2023.
Tariefdifferentiatie Plastic 2.0 is een verfijning van het systeem dat het Afvalfonds sinds 2019 hanteert. Het nieuwe systeem stimuleert producenten hun verpakkingen stapsgewijs goed recyclebaar te maken en sorteert voor op de aanstaande (Europese) wetgeving. In deze video leggen we het systeem uit. 

Hoofdthema's