Algemeen

SpiritsNL is de branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken in Nederland. Momenteel kent de vereniging 27 leden, die tezamen circa 85 tot 90 procent van de totale Nederlandse markt voor gedistilleerd bestrijken. De meest vooraanstaande bedrijven uit de gedistilleerdwereld zijn aangesloten.

Mission statement

SpiritsNL stelt zich ten doel door maatschappelijk verantwoord handelen een zo goed mogelijk evenwicht te bereiken tussen de belangen van de sector enerzijds en die van de samenleving anderzijds.

  • Keuzevrijheid van de geïnformeerde consument om alcoholhoudende dranken te gebruiken en aan te schaffen conform de hiervoor geldende wettelijke bepalingen;
  • Vrijheid van SpiritsNL-leden om met de consument op een maatschappelijk verantwoorde wijze over hun producten te communiceren.

Daarnaast is SpiritsNL zich er van bewust dat niet-verantwoord gebruik van alcohol, sociaal-maatschappelijke problemen en gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. SpiritsNL ondersteunt middels actieve participatie in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) voorlichting over verantwoorde alcoholconsumptie. Verder kan SpiritsNL zelfstandig initiatieven ontwikkelen op het terrein van verantwoord alcoholconsumptie.

Gezien mogelijke risico’s bij niet verantwoord gebruik van alcohol acht SpiritsNL regelgeving op het gebied van alcoholbeleid onvermijdelijk. SpiritsNL is van mening dat dergelijke regelgeving duidelijk, effectief en proportioneel dient te zijn. Beleid en handelen van SpiritsNL kenmerkt zich door openheid en bereidheid tot samenwerking met alle politieke en maatschappelijke partijen die hiervoor open staan.

Geschiedenis

SpiritsNL is sinds 2013 de opvolger van de VIP, die op 11 december 2001 is ontstaan uit de afzonderlijke brancheverenigingen voor Nederlandse producenten, indertijd verenigd in de Nederlandse Gedistilleerd Unie (NGU) en de Vereniging van Importeurs van gedistilleerde dranken.

Hoofdthema's