Algemeen

Gedistilleerd is het zwaarst belaste alcoholhoudende product. Per 1 januari 2024 is de accijns verhoogd naar €18,27 euro per liter pure alcohol (een verhoging van 8.4%). De laatste accijnsverhoging was in januari 2014 (ter vergelijking: in Duitsland was de laatste accijnsverhoging op gedistilleerd in april 1982).

Accijnsheffing op alcoholhoudende dranken vindt in drie categorieën plaats. Gedistilleerd, bier en wijn kennen ieder een eigen tarief (zie hier de huidige tarievenlijst). Gedistilleerd is het zwaarst belaste alcoholhoudende product: €18,27 euro per liter pure alcohol). Het streven van SpiritsNL is om de accijnsdruk op bier, wijn en gedistilleerd op een evenredige wijze te bepalen: belasting per graad alcohol. Dat is nu niet het geval.

Rekenvoorbeeld I

In een slijterij wordt een literfles jenever, met een alcoholpercentage van 35 procent, voor €15 euro verkocht. Deze fles bestaat voor €6,39 euro uit accijns en €2,60 euro uit btw. In totaal bedragen deze belastingen €8,99 euro. Er blijft een marge van €6,01 euro over. Daarvan af gaan de kosten van de distillateur en slijterij. Denk daarbij aan de kosten van het personeel, de bedrijfsruimte, de energie en eventuele marketingkosten. Er moet natuurlijk ook nog een klein beetje winst worden gemaakt. Dat is lastig met zo’n minimale marge.

Rekenvoorbeeld II

Vanuit het buitenland neemt een ondernemer een aantal flessen gedistilleerde dranken mee. Op basis van deze berekening wordt er in totaal 0,07176 hectoliters alcohol aangegeven. Dan geldt voor de vaststelling van de verschuldigde accijns de volgende berekening. Afgerond is de totale hoeveelheid alcohol in hectoliters à 100% 0,072 hectoliter. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 18,27 (accijns per liter alcohol), en vervolgens keer 100. Dan kom je op een bedrag uit van 131,54 euro.

Aantal flessen x Flesinhoud (liters) x Alcoholpercentage = Liters alcohol (100%) : 100 = Aan te geven hectoliters
10 x 0,5 x 24% = 2,4 : 100 = 0,024
6 x 0,7 x 28% = 1,176 : 100 = 0,01176
9 x 1,0 x 40% = 3,6 : 100 = 0,036

Europese regelgeving

Regelgeving op het terrein van accijns vindt oorsprong in Europese richtlijnen. Belangrijke richtlijnen zijn:

  • Richtlijn betreffende de aanpassing van de accijnstarieven van alcohol in alcoholhoudende dranken (92/84/EEG);
  • Richtlijn betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijnzen (92/83/EEG).

Deze tweede richtlijn geeft de categorieën weer van alcoholhoudende dranken. Gedistilleerd valt onder de omschrijvingen van artikel 19 en 20. Accijns voor gedistilleerd wordt geheven per graad ethyl alcohol. Beide richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in de wet op de accijnzen.

Noodprocedure veraccijnsd vanaf 13 februari 2023 tot 1 oktober 2023

Noodprocedure onveraccijnsd vanaf 13 februari 2023 tot 1 oktober 2023

Hoofdthema's