Algemeen

Er geldt Nederlandse en Europese wet- en regelgeving voor bedrijven die zich bezig houden met de productie of handel in gedistilleerde dranken. Deze heeft betrekking tot onder meer de productie, etikettering en verpakkingen. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van Europese productdossiers, Europese wetgeving en Nederlandse wetgeving.

1. Europese productdossiers

De Europese Commissie geeft de Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) aan producten die men produceert, verwerkt of bereidt in een bepaald geografisch gebied. Er moet een verband bestaan tussen de eigenheid of de bekendheid van het product en de geografische oorsprong. Op dit moment zijn er vijf Nederlandse gedistilleerde dranken met een registratie. Buitenlandse dossiers en/of aanvragen zijn beschikbaar in de databank E-Spirit-Drinks.

2. Europese wetgeving

De belangrijkste wetgevingsmaatregelen in de EU zijn verordeningen, richtlijnen en besluiten. Verordeningen zijn bindend en rechtstreeks toepasselijk in de hele EU. Dat betekent dat deze direct toepasbaar zijn en niet nog een keer worden omgezet in nationale wetgeving. Veel verordeningen gaan over zeer specifieke onderwerpen. Ook voor gedistilleerde dranken zijn strenge regels opgesteld. Diverse verordeningen richten zich op de productie en import.

3. Nederlandse wetgeving

In de Warenwet staat aan welke eisen voedingsmiddelen, zoals gedistilleerde dranken, moeten voldoen. Denk daarbij aan regels over een hygi├źnische bereiding en de etikettering. Deze Warenwet geldt als een raamwet waaraan een groot aantal uitvoeringsbesluiten zijn opgehangen.

4. Verouderde wetgeving

Een deel van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving is verouderd en niet meer van kracht. Hierbij gaat het grotendeels om verordeningen van het opgeheven Productschap Dranken. Dit productschap is in 2015 opgeheven.

Hoofdthema's