Algemeen

De Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken werken samen in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA). Deze stichting levert een actieve bijdrage aan het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie. Dat gebeurt bijvoorbeeld door zelfregulering. Alle producenten, importeurs en aanbieders van alcoholhoudende dranken hanteren vrijwillig overeengekomen gedrags- en reclameregels.

Duidelijke communicatie

STIVA vindt het van groot belang dat de juiste feiten en cijfers beschikbaar zijn om een constructieve discussie te voeren. In elk debat over alcohol in de politiek, thuis of in de kroeg zien we veel emotie. STIVA vindt het haar taak om die feiten voortdurend onder de aandacht te brengen en te houden van iedereen die zich een mening wil vormen over de rol van alcoholhoudende drank in de Nederlandse samenleving.

Verantwoorde alcoholconsumptie

STIVA vindt het belangrijk dat consumenten beseffen dat alcoholhoudende drank een product is om met mate van te genieten. Alcoholmisbruik kan op verschillende manieren voorkomen. Volwassen consumenten die te veel en te vaak drinken of op momenten die daar niet geschikt voor zijn. Daarnaast zien wij elke alcoholconsumptie door jongeren onder de 18 jaar als alcoholmisbruik. Al deze vormen van alcoholmisbruik willen wij tegengaan. Dat begint met bewustwording van alle betrokkenen in de samenleving.

Verantwoorde marketing

STIVA zorgt dat de spelregels voor alcoholreclame (RvA) realistisch en werkbaar zijn, maar tegelijkertijd ook ambitieus. STIVA draagt deze regels voortdurend uit en licht deze toe aan de branche. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om de politiek en samenleving hierover te informeren en te tonen dat alcoholreclame rekening houdt met mogelijke gevoeligheden. Een voorbeeld hiervan is het thema jongeren. Ouders kunnen erop rekenen dat de branche zich terughoudend opstelt en zich niet specifiek richt op minderjarigen.

Hoofdthema's