Algemeen

In een CAO, collectieve arbeidsovereenkomst, maken werkgevers en werknemers afspraken over arbeidsvoorwaarden, denk daarbij aan loon, verlof en pensioen. Die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijfstak. De drankindustrie en -groothandel hebben een eigen arbeidsovereenkomst.

Hoofdthema's