Algemeen

In een CAO, collectieve arbeidsovereenkomst, maken werkgevers en werknemers afspraken over arbeidsvoorwaarden, denk daarbij aan loon, verlof en pensioen. Die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijfstak. De drankindustrie en -groothandel hebben een eigen arbeidsovereenkomst.

In 2020 is de nieuwe cao voor de Drankindustrie en de Groothandel in Dranken gepubliceerd in de Staatscourant. Deze is opgesteld door partijen ter ener zijde; Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH), Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS), SpiritsNL en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), en partijen ter andere zijde: CNV Vakmensen en de Unie.

*De CAO 2019-2020 is verlengd voor de periode 2021 – 2022.

Hoofdthema's