Algemeen

De Bob-campagne richt zich op het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol. Steeds meer Nederlandse automobilisten kiezen ervoor geen alcohol te drinken en noemen zich dan ‘de Bob’. De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en zijn campagnepartners. Dat zijn provincies, gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (inclusief SpiritsNL), TeamAlert, politie en justitie.

Samenwerking

De Bob-campagne groeide de afgelopen jaren uit tot een zeer succesvolle verkeersveiligheidscampagne. Sinds de invoering van de Bob-campagne in 2001 is er een daling van het aantal alcoholincidenten. Zo daalde het aantal overtreders van de alcohollimiet bij verkeerscontroles van 4,0% in 2002 naar 1,4% in 2017. Daarmee bereikte het rijden onder invloed het laagste niveau ooit. Tot de dag van vandaag participeert SpiritsNL, onder meer met Veilig Verkeer Nederland, in de samenwerking van de Bob-campagne.

Hoofdthema's