Besluit beheer verpakkingen 2014 en Essentiële Eisen

Niet alleen recycling is van belang, ook preventie en verduurzaming van verpakkingen. Het KIDV heeft met ondersteuning van ILT een website gemaakt over de essentiële eisen: www.essentieleeisen.nl. Verpakkende bedrijven zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten voldoen aan de essentiële eisen. Ingevolge de Europese Richtlijn Verpakken en Verpakkingsafval  94/62/EG en de Nederlandse uitwerking daarvan in het Besluit beheer verpakkingen 2014, gelden strenge regels voor bedrijven ten aanzien van het duurzamer maken van verpakkingen en het terugdringen van verpakkingsafval.  

Iedere importeur/distributeur en producent dient bij de keuze van de verpakking zoveel mogelijk rekening te houden met de impact van het verpakkingsmateriaal op het milieu (conform de eisen NEN-EN 13428 verpakkingspecifieke eisen voor fabricage en samenstelling – preventie door reductie aan de bron). Het gaat daarbij met name om:

  1. Gewichtsreductie;

Hoe lager het gewicht, hoe minder energie de productie van de verpakking kost, hoe meer producten er binnen het maximum gewicht per transport vervoerd kunnen worden en hoe minder energie er per product voor het transport nodig is. 

  1. De mate waarin de verpakking recyclebaar is; 

De mate waarin de verpakking recyclebaar wordt voor glas o.a. beïnvloed door de lijm waarmee etiketten bevestigd worden of het gebruik van sleeve’s, zie deze link). 

  1. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van gerecyclede grondstof in de verpakkingen

Meer gebruik van recyclaat betekent minder energie en minder grondstoffengebruik. 

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd strenger toe te zien op de naleving van regels en zal het aantal inspecties bij importeurs en distributeurs en producenten uitbreiden. Handhaving op het voldoen aan de eisen is neergelegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

In de praktijk vinden importeurs en distributeurs en producenten het lastig om hun verpakkingen aan de Essentiële Eisen te laten voldoen. Om het voor hen gemakkelijker te maken heeft ILT het een en ander over duurzame verpakkingen en essentiële eisen overzichtelijk op haar website weergegeven. Daarvoor kunt u hier terecht.

Voor meer informatie over de essentiële eisen en verpakkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van SpiritsNL.

Hoofdthema's