23 februari 2022

De EU-Commissie heeft heden een richtsnoer voor de verordening 2019/787 betreffende gedistilleerde dranken in alle EU-talen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze Richtsnoer bevat een praktische uitleg over etiketteringsvoorschriften die van toepassing zijn op gedistilleerde dranken en geeft verschillende niet-uitputtende voorbeelden en aanbevelingen voor correcte manieren van etiketteren.  Hoewel dit richtsnoer niet juridisch bindend is – alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd om het recht van de Unie gezaghebbend uit te leggen – is het een praktisch hulpmiddel bij de interpretatie van een en ander opgenomen in verordening 2019/787.

Dit document beperkt zich tot een praktische toelichting op etiketteringsbepalingen voor gedistilleerde dranken, met name wat betreft het gebruik van “wettelijke benamingen”, “samengestelde termen”, “zinspelingen”, “mengsels” en “blends”.

Bekijk het nieuwe richtsnoer met Nederlandse vertaling of raadpleeg onze pagina met betrekking tot Europese wetgeving.

Hoofdthema's