12 juni 2024

Een kwart van de lege sigarettenpakjes die op straat liggen, is niet op legale wijze in Nederland verkocht. Dat blijkt uit de zogenoemde Empty Package Survey (EPS), ook wel het pakjesraaponderzoek genoemd.

Met het pakjesraaponderzoek wordt bekeken of de maatregelen om roken te ontmoedigen ook grenseffecten hebben.

Het aantal verkooppunten terugbrengen en een forse verhoging van de accijns zijn voorbeelden van maatregelen die zijn getroffen om roken te ontmoedigen. Aan de hand van een enquête door het RIVM wordt bekeken wat effecten daarvan zijn. En de EPS wordt daarvoor gebruikt.

“Bij een EPS worden pakjes sigaretten van de straat geraapt. Vervolgens wordt de herkomst van deze pakjes geanalyseerd”, schrijven de demissionaire staatssecretarissen van Volksgezondheid en Financiën in een Kamerbrief. Na de EPS die afgelopen najaar door de Douane is gedaan, bleek dat over 25 procent van de pakjes geen accijns in Nederland is betaald.

“Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande metingen. In 2021 was dit 15,3 procent en in 2019 was het 15,8 procent.” Het aandeel sigaretten waar in het buitenland wel accijns over is betaald, is toegenomen van 10,9 procent in 2021 naar 18,6 procent bij de laatste pakjesraapactie.

Bij hogere accijns wordt illegale handel lucratiever

“Het grootste deel van deze pakjes komt uit Bulgarije en Polen. Andere herkomstlanden die in de top zes staan, zijn Duitsland, Turkije, Luxemburg en België”, staat in de brief. Ook het aandeel namaak- en illegale sigaretten is toegenomen.

“Onderzoek naar de oorzaken van deze stijging is niet gemakkelijk. Het ligt voor de hand dat een van de redenen is dat naarmate de accijns op tabaksproducten hoger wordt het voor criminele organisaties lucratiever wordt om illegaal te handelen in tabaksproducten.”

Doordat sigaretten als gevolg van de accijnsverhoging duurder zijn geworden, kunnen de marges voor de illegale handel waarschijnlijk ook omhoog.

Bron: https://www.nu.nl/economie/6316443/kwart-van-sigarettenpakjes-op-straat-is-niet-nederlands.html

Hoofdthema's