17 maart 2021

De campagnes zijn op hun einde en de stembussen vullen zich. Na vandaag zal blijken welke partijen kunnen deelnemen aan de kabinetsformatie en welke onderwerpen op de onderhandelingstafel liggen voor een nieuw Regeerakkoord. De alcoholbranche kijkt met argusogen mee. Hoe gaat het verder verder met de coronamaatregelen, het mkb-beleid en het alcoholbeleid? Hoe groot moet de rol van de overheid zijn als het gaat om preventie? SpiritsNL en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) spraken erover met (kandidaat)-Kamerleden van de vier grootste politieke partijen.

 

Lockdown

De kroegen zijn dicht, de export droogt op en festivals worden collectief afgeblazen. De lockdown raakt de alcoholsector genadeloos hard, maar er klinkt weinig optimisme onder de Kamerleden over een snelle versoepeling van de huidige maatregelen. Zowel Kamerlid Thierry Aartsen (VVD) als kandidaat-Kamerlid Michiel Dijkman (CDA) verwacht dat de verkoop van alcohol in supermarkten voorlopig alleen tot 20:00 uur mogelijk blijft. Volgens Steven van Weyenberg (D66) noodzaakt de lockdown tot verdere compensatiemaatregelen. Ondernemers krijgen vanaf het tweede kwartaal 100% tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Nu is dat nog 85%.

 

Belastingschulden

Een probleem waar veel ondernemers nu ook tegen aanlopen is hun (uitgestelde) belastingschuld. Geen van de partijen durft zich echter te wagen aan kwijtschelding. ‘’Het zou wel makkelijk zijn om in verkiezingstijd te pleiten voor kwijtschelding. Maar hoewel er iets moet gebeuren aan die schuld, is het oneerlijk tegenover alle ondernemers die voor andere oplossingen hebben gekozen dan belastingschuld’’ zegt Aartsen. Het CDA en D66 pleiten voor de ondersteuning van kleine ondernemers, om te voorkomen dat wanneer hun omzet deze zomer op gang komt, alles naar de belastingdienst gaat. Van Weyenberg (D66) wil daarom een jaar uitstel van terugbetaling voor ondernemers met een belastingschuld.

 

Prijsmaatregelen

Over vrij ondernemerschap zijn de meningen meer verdeeld. CDA en D66 willen een verhoging van de alcoholaccijns om extra inkomsten voor de staat te realiseren en wat CDA betreft ook om problematisch alcoholgebruik te ontmoedigen. Van Weyenberg (D66) wil zelfs een prijsindexatie van de accijns, die zo’n 100 miljoen euro zou moet opleveren. Maar VVD en PVV zijn daar wars van. Kamerlid Chris Jansen (PVV) ziet geen brood in accijnsverhoging of andere prijsmaatregelen zoals een minimum unit pricing (MUP) en benadrukt het belang van individuele keuzevrijheid: ‘’Wij zien meer in voorlichting dan in strafmaatregelen voor de sector’’. Aartsen (VVD) zoekt oplossingen voor problematisch alcoholgebruik eerder in de markt. Daarbij noemt hij het succes van alcoholvrij bier als voorbeeld: ‘’Als je besluit om een alcoholvrije drank te maken die een beetje te zuipen is, kan het hard gaan met je product, daar is geen beleid voor nodig.’’

 

De sector aan tafel

De partijen blijven achter het Nationaal Preventieakkoord staan, en kennen de sector een grote rol toe in de bestrijding van alcoholmisbruik. ‘’Alle betrokkenen moeten aan tafel blijven, en niemand mag zomaar maatregelen opgelegd krijgen’’, vindt Jansen (PVV). Hij krijgt daarvoor bijval van de VVD. Ook Van Weyenberg vindt dat de sector aan zet is in de strijd tegen problematisch alcoholgebruik. ‘’Als die voortvarend te werk gaat’’, zegt het D66-Kamerlid, ‘’zie ik geen reden om het preventiebeleid aan te scherpen.’’

Kijk de antwoorden van Kamerleden terug op onze social media:

Hoofdthema's