30 maart 2018

Den Haag (SpiritsNLNL) – Afgelopen donderdag ondertekenden SpiritsNL, Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, en de Nederlandse Brouwers een nieuwe driejarige samenwerking. Nieuw onderdeel daarbij is dat nu specifiek onderzoek zal worden gedaan waarom mensen wel of niet Bob te zijn. Met de uitkomsten van dit motivatieonderzoek, kan Bob in de toekomst nog gerichter worden ingezet.

Deze samenwerking is gestart in 2001 met de introductie van de uiterst succesvolle Bob-campagne door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze campagne zorgde ervoor dat het drankgebruik in weekendnachten in no time met 40% werd teruggedrongen. Bob groeide uit tot de meest succesvolle verkeersveiligheidscampagne ooit. Sinds de invoering van de Bob-campagne in 2001 is er een daling van het aantal alcoholincidenten. Zo daalde het aantal overtreders van de alcohollimiet bij verkeerscontroles van 4,0% in 2002 naar 1,7% in 2015. Ook neemt het alcoholgebruik onder de groep beginnende bestuurders af. Zo daalde het percentage overtreders van 4,8% in 2008 naar 2,7% in 2015.De voortzetting van de samenwerking in de jaren 2018 tot en met 2020 zorgt ervoor dat Veilig Verkeer Nederland de activiteiten van de Bob-campagne kan blijven uitvoeren. De primaire doelgroep van de Bob-campagne zijn (auto)bestuurders van 18 jaar en ouder. Door de boodschap te segmenteren wordt de benadering gerichter.

“Wij zijn erg blij met de verlenging van de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. De BOB-campagne is één van de meest succesvolle campagnes en past goed bij onze inzet voor het stimuleren van verantwoorde drankconsumptie”, aldus Joep Stassen, directeur SpiritsNL.

Het VVN-deel van de Bob-campagne bestaat eruit dat Veilig Verkeer Nederland met steun van de drankenbranche tijdens grote landelijke events zoals onder meer Pink Pop, de Zwarte Cross en de Vrienden van Amstel Live, Bob campagneteams inzet die in contact gaan met de festivalgangers.

Het afgelopen jaar bereikte de Bob-campagneteams ruim 1,5 miljoen bezoekers op prominente festivals. Belangrijk is dat we de gezamenlijke inzet optimaliseren en daarvoor gaan we onderzoeken wat mensen motiveert om de Bob-rol te vervullen en welke motivatie mensen hebben om dit juist niet te doen. Met deze resultaten kunnen we de inzet van de Bob-campagneteams nog beter afstemmen op de doelgroep.

Hoofdthema's