24 juni 2015

De landelijke langjarige NIX18 campagne, die bijdraagt aan de sociale normverandering (geen alcohol en tabak onder 18 jaar) en het teweeg brengen van de beoogde duurzame gedragsverandering, wordt de komende jaren voortgezet. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) de Tweede Kamer laten weten. Ondanks dat de campagne nog niet zo lang loopt, lijkt toch al sprake te zijn van een lichte cultuurverandering. Jongeren starten later met het drinken van alcohol en ouders voeren steeds vaker het gesprek over alcohol en tabak en maken hierbij vaker heldere afspraken. Binnen diverse gemeenten en regio’s wordt aandacht besteed aan NIX18. Vanuit de NIX18 campagne zijn er samen met NOC*NSF instrumenten ontwikkeld voor sportkantines die een bijdrage kunnen leveren aan verbeterde naleving van de leeftijdsgrens. Daarnaast ondersteunt Van Rijn het plan van NOC*NSF en de Stichting Jeugd en Alcohol dat zich de komende jaren richt op onder andere awareness meetings binnen sportverenigingen om de naleving van de leeftijdsgrens alcohol te verbeteren.

Hoofdthema's