10 september 2020
Den Haag – Meerdere bedrijven zijn de afgelopen periode benaderd voor een inspectie door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT); deze instantie houdt toezicht op de naleving van het Besluit beheer verpakkingen 2014. ILT heeft tijdens de inspectie algemene vragen gesteld met betrekking tot de essentiële eisen aan verpakkingen en een aantal meer specifieke vragen gericht op geselecteerde verpakkingen van een of enkele producten.

Deze ILT richt zich specifiek op de onderdelen van het Besluit die zijn gericht op verduurzaming van verpakkingen en het voldoen aan de essentiële eisen. Veelvuldig is tijdens inspecties naar voren gekomen dat bedrijven de essentiële eisen niet naleven en de bedrijven, zo blijkt, artikel 3 van het Besluit beheer verpakkingen overtreden en hiervoor heeft de ILT desbetreffende bedrijven een waarschuwing gegeven.

Om te voldoen aan de essentiële eisen is het noodzakelijk om een plan van aanpak per bedrijf op te stellen en per SKU een productdossier aan te maken (in eerste instantie voor nu alleen de aangeschreven SKU’s). Meer hierover is te vinden op de website van SpiritsNL (hier) en eveneens is SpiritsNL bezig om een online sessie hierover op te zetten met een tweetal verpakkingsdeskundigen die de aangesloten bedrijven hier meer over kunnen informeren. Datum is nu nog niet bekend, maar indien u hier aan deel wilt nemen kunt u zich nu reeds aanmelden door een mail te sturen naar Denis Naudin ten Cate. Alle bedrijven worden hier nog over ingelicht zodra de datum definitief is. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Hoofdthema's