3 februari 2021

Vandaag heeft de minister de Kamer per brief geïnformeerd over statiegeld op blik per 31 december 2022. Dit was afgelopen periode al meerdere malen in het nieuws, vooral via Kamervragen, moties en in eerder schrijven van de minister aan de Kamer.

Blik wordt gezien als zwerfafval en uit de zwerfafvalmonitor blijkt dat het gemiddeld aantal blikjes in het zwerfafval toeneemt i.p.v. afneemt.  Er was een doel van gewenste afname met een vermindering van blikjes in het zwerfafval van minimaal 70% in 2021. Dat blijkt niet gehaald te worden. In de eerste helft van 2020 werden 19% meer blikjes geteld ten opzichte van de periode 2016/2017 en over heel 2020 werden 27% meer blikjes geteld dan in de periode 2016/2017. Zodoende heeft de minister nu besloten dat blik ook aan statiegeld onderhevig moet zijn. Het afgeronde besluit wordt uiterlijk 1 juli 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. Daarbij wordt de invoerdatum van de statiegeldverplichtingen voor blikjes in de AMvB opgenomen en zou per 31 december 2022 ingaan.

Het statiegeldbedrag wordt in een ministeriële regeling vastgesteld op 15 cent per blikje.

In Nederland wordt van de naar schatting 2 miljard blikjes ruim 1 miljard buiten de supermarkt verkocht, bijvoorbeeld bij een tankstation of snackbar. Voor meer informatie over statiegeld op blikjes, zie ook persbericht Afvalfonds Verpakkingen

 

Hoofdthema's