14 maart 2017

Rapport van de Europese Commissie gericht aan de alcoholbranche via zelfregulering binnen eén jaar een voorstel in te dienen over etikettering van ingrediënten en voedingswaarden

De Europese Commissie heeft een langverwacht rapport uitgebracht m.b.t. een eventuele verplichting van het etiketteren van een lijst van ingrediënten en een voedingswaardedeclaratie (o.m. kcal) voor alcoholhoudende dranken.

De EU-verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten (EU- Verordening 1169/2011), die sinds december 2014 van kracht is, bevat regels voor de vermelding van ingrediënten en het verstrekken van een voedingswaardedeclaratie; alcoholische dranken met meer dan 1,2% alcohol zijn hiervan tot op heden uitgezonderd.

Naar aanleiding van de conclusies van het rapport heeft de Europese Commissie besloten de alcoholbranche uit te nodigen om binnen een jaar met een zelfregulerend voorstel te komen m.b.t. het informeren van consumenten over ingrediënten en voedingswaarde van alle alcoholhoudende dranken.

Vanuit SpiritsNL is reeds een en ander in het verleden hieromtrent ondernomen; zo heeft de brancheorganisatie een calorieënwijzer van alcoholhoudende dranken op de website www.spiritsnl.nl en op onze voorlichtingswebsite www.drinkwijzer.info.

Weblink naar het EC rapport

Hoofdthema's