1 april 2020

Den Haag (SpiritsNL) – Het komt er op aan. In crisistijden kun je laten zien wat je waard bent. Zeker als de crisis zo gemeen, zo groot, zo verstrekkend, zo verscholen en zo ongekend is als de coronacrisis. We moeten onszelf zo’n beetje opnieuw uitvinden. Dat geldt voor ade wereld, dat geldt voor Europa en dat geldt voor Nederland. Het geldt ook voor onze sector, voor onze bedrijven, voor onze medewerkers, voor onze klanten.

Ook onze sector wordt hard getroffen. Bedrijven zien afzet wegvallen, lopen aan tegen sluitende grenzen, moeten voorzorgmaatregelen voor werknemers treffen, krijgen vroeger of later te maken met betalingsproblemen, lopen aan tegen de vraag wat hun bijdrage aan de aanpak van de problemen is. Dat vergt een grote dosis energie, de nodige creativiteit en vooral ook veel samenwerken.

Plus een actieve branche-organisatie.

Wij, van SpiritsNL, weten wat ons te doen staan. Vanaf de uitbraak van de coronacrisis zijn we in touw om de belangen van onze sector te behartigen in ‘Den Haag’ te behartigen – bij Economische Zaken, bij Financiën, bij Volksgezondheid. Veelal samen met onze ‘zusterorganisaties’, de Nederlandse Brouwers en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Afgestemd met de werkgeverslobby VNO-NCW. En, waar nodig, ook op eigen kracht. We weten er doorheen te dringen.

Zo zijn we er gezamenlijk in geslaagd om uitstel van accijnsbetaling te bereiken – bovenop het algemene belastinguitstel voor bedrijven. Zo komt er ook uitstel van de afvalbeheersbijdrage. Zo spelen we, samen met werkgeversvereniging AWVN, in op de sociaal-economische noodmaatregelen. Zo informeren we over allerlei andere garantiestellingen en overbruggingsmogelijkheden. En zo ondersteunen we de horeca via helpdehoreca.nl.

We zijn bereikbaar. Wie op problemen stuit, wie vragen heeft, wie advies nodig heeft, weet ons te bereiken: info@spiritsnl.nl.

Ja, het komt er op aan. Samen krijgen we corona onder controle.

Door Jan Schinkelshoek (voorzitter) en Joep Stassen (directeur), april 2020

Hoofdthema's