1 mei 2020

Den Haag (SpiritsNL) – Sinds half maart zitten we binnen en is een groot deel van het land platgelegd. De verwachting is dat ook nu cijfers op de IC wat gunstiger zijn, we nog lang te maken zullen hebben met beperkingen en gevolgen van het coma waarin we als maatschappij worden gehouden. Het is nog niet gedaan.

Terwijl de toename van de ellende nog maar nauwelijks afneemt, beginnen links en rechts al gedachtes rond te gaan over hoe de wereld er na corona uit zou moeten zien. Een samenleving die niet gebaseerd moet zijn op consumentisme, maar duurzaam en met een eerlijke verdeling van de middelen. Zonder bonus toucherende managers en goedkope pleziervluchtjes naar zonnige oorden, of wellicht buiten de Europese Unie.

Wat de corona crisis wel al heeft duidelijk gemaakt is toch het besef van lotsverbondenheid van de sector en maatschappij waarin de gedistilleerd bedrijven actief is. Met de sluiting van de horeca is vrijwel direct een steuninitiatief opgekomen om de honderden cafés, bars, restaurants te steunen en uitzicht te bieden op een toekomst. Bedrijven zelf wisten in no time de bakens te verzetten door handalcohol te produceren en daarmee een concrete bijdrage te leveren aan de verpleegkundigen, medici en alle andere in de eerstelijns zorg. Ook hier volgden al gauw brouwers. Vanwege de onduidelijke regelgeving rondom handalcohol is regelmatig onderling contact gezocht om te achterhalen wat nu wel en niet kan. Zelfs het ministerie van VWS kwam uit haar schulp en zocht contact met de sector om de sterk stijgende vraag naar sanitizer alcohol te beantwoorden.

Ook in de uitwerking van steunmaatregelen en aanpassing die nodig was voor de bedrijven is samen met brouwers, wijnhandelaren, groothandel en frisdranken opgetrokken. Waar groothandel niet was opgenomen in mogelijkheid om €4.000 tegemoetkoming te ontvangen is ook gepleit voor craft brouwers, wijnhandelaren en distillateurs. Toen verschillende belastingen uitgesteld konden worden, zijn dezelfde partners ook samen richting Ministerie van Financiën getrokken om uitstel van accijns te regelen. Met succes.

Ook in het verder oppakken van dingen die gedaan moeten worden, op naar het “nieuwe normaal” zullen we elkaar nodig hebben. Het Ministerie van Financiën heeft al een menukaart van belastingen opgesteld voor politieke partijen om uit te kiezen, waaronder een accijnsverhoging van 200%! Uit het welbegrepen eigen belang, maar ook vanuit het bewustzijn dat een individueel radartje de machinerie nu eenmaal niet laat draaien. En de machine zal komende maanden nog zeker niet voluit draaien. Misschien wat simpel, maar ik mag hopen dat toekomstige samenleving ook wat van de goede dingen van dat samen optrekken in terugkomt. En dat is ook nodig, want de gedachtes over een nieuw Nederland moeten al snel vorm gaan krijgen in de 1,5 meter samenleving, een hopelijk snel weer opkrabbelende horeca en oh ja, dat ook nog verkiezingsprogramma’s voor 2021.

Joep Stassen, directeur SpiritsNL

Hoofdthema's