28 maart 2018

Den Haag (SpiritsNL) – Afgelopen week is het cao-overleg Drankindustrie en Groothandel in Dranken vastgelopen. Het onderstaande nieuwsbericht komt van de werkgeversdelegatie.  

“Eind 2017 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van het cao-overleg. Wij hebben u toen gemeld dat vertegenwoordigers van de verschillende brancheverenigingen en de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers meerdere malen bijeen zijn gekomen om de noodzakelijke vernieuwing van de cao te bespreken. De huidige cao, die op 31 december 2017 is verlopen, kent een aantal knelpunten op zowel inhoud als vorm, waar de bedrijven in hun bedrijfsvoering last van ondervinden. Wij hebben als werkgeversdelegatie geen mandaat gekregen van de leden van de brancheverenigingen om een cao-af te sluiten zonder deze vernieuwingsafspraken.

Al in april 2017 hebben wij de vakorganisaties geïnformeerd over de noodzaak om de gewenste aanpassingen, waaronder flexibiliteit, toeslagen en ontziemaatregelen, door te voeren. Wij hebben toen verzocht om al te starten met een verkennend onderzoek naar de verschillende alternatieven voor deze vernieuwingsagenda. Helaas hebben wij tot het eerste officiële cao overleg van 20 december jl. geen feedback gekregen van de vakorganisaties op ons verzoek.

Tijdens dit overleg werd snel duidelijk dat de noodzaak om te vernieuwen bij vakorganisaties geen prioriteit heeft. De nadruk ligt hier voornamelijk op loon en reparatie van het 3e WW-jaar. Gegeven de verschillen van inzicht is als afsluiting van dit overleg besloten om in het begin van 2018 te kijken naar mogelijkheden om te komen tot toenadering op cao-vlak.

Op 22 maart jl. is geprobeerd toenadering tussen partijen te zoeken. Helaas hebben vakorganisaties geconcludeerd dat zij zonder concrete loonsverhoging geen mandaat hebben om de vernieuwingsagenda op te pakken. Als onderhandelingsdelegatie betreuren wij deze beslissing. Wij blijven van mening dat de vernieuwingsagenda, loon en reparatie van het 3e WW-jaar communicerende vaten zijn en niet los van elkaar moeten worden bekeken. De knelpunten staan al jaren op de agenda, maar zijn door met name het pensioendossier, nooit nader uitgewerkt. Naar onze mening passen de ingebrachte onderwerpen van vakorganisaties ook prima bij deze noodzakelijke vernieuwing: onder andere het generatiepact, duurzame inzetbaarheid en zeggenschap.

De consequentie van het besluit van de vakorganisaties is dat de huidige cao voorlopig voor een jaar wordt verlengd. Dit betekent dat alle arbeidsvoorwaarden uit de huidige cao van toepassing blijven. Wij zullen in de tussentijd bekijken of wij de knelpunten uit de verouderde cao verder kunnen uitwerken. U mag als werkgever in de loop van 2018 zelf een loonsverhoging toekennen. Wij adviseren dat als u dit doet, u dat doet onder de voorwaarde dat deze later verrekend wordt met een eventuele latere cao-verhoging.”

Hoofdthema's