10 oktober 2016

In het redactioneel commentaar van afgelopen zaterdag besteedt NRC Handelsblad aandacht aan het onlangs verschenen rapport van het RIVM, waarin een kosten- en batenanalyse van alcoholgebruik gemaakt werd.

Uit het commentaar: ‘Het RIVM adviseert om alcoholmisbruik te bestrijden door bijvoorbeeld het verhogen van de accijnzen op drank. Maar afgezien van de vraag of dat helpt (zie Scandinavië waar binge drinking erger is dan in Nederland) is een extra belasting niet de oplossing. Daar schuilt een vorm van staatspedagogiek achter die de zelfstandigheid van weldenkende burgers miskent. Beter is dat alle partijen „heerlijk helder” communiceren zonder feiten te verbuigen, zodat er geen misverstanden over alcohol blijven bestaan. Mensen kunnen vervolgens zelf kiezen of zij dat glas wijn laten staan of het toch maar nemen, zonder betutteling van vadertje staat.’

Het volledige artikel is terug te lezen via Blendle.

Hoofdthema's