1 april 2014

Vorige week was Nederland weer even in het oog van de internationale ontwikkelingen, met de internationale Nucleair Security Summit. U heeft er vast iets van mee gekregen. Om de wereld veiliger te maken. Na afloop waren de kritieken lovend: een slotakkoord, en de organisatie was vlekkeloos verlopen. Bovendien goed PR voor Nederland. Toch, het concrete resultaat van zo’n top blijft lastig te meten. Is de wereld veiliger en lopen we nu minder risico het slachtoffer te worden van “dirty bomb”?

Ook voor onze sector speelt de besluitvorming buiten Nederland een grote rol. Zaken als etikettering, productdefinities worden al lang door Brussel bepaald, maar meer en meer worden ook andere zaken onder de Brusselse paraplu geveegd. Ook voor alcohol. Dan moet je denken aan maatregelen zoals reclame, alcohol en verkeer (alcoholpromillages), regulering van verkoop van drank, inzet van prijzen om afzet te beteugelen, verkoopvergunningen en de inzet van handhavingsdiensten (politie, gemeentelijke controleurs).

Op 19 maart vond de algemene vergadering plaats van spiritsEUROPE in Brussel. Mijn tweede optreden als voorzitter in het openbaar, dus reden om even kort verslag te doen van een onderwerp dat aan de orde was, het EU Alcohol Action Plan, AAP en hoe zo’n onderwerp weer tot werk in Nederland leidt.

AAP is een (document met een) pakket van mogelijke maatregelen en acties om alcoholgebruik en -misbruik aan te pakken, dat alleen door beleidsambtenaren wordt besproken en opgetuigd. Tijdens het laatste Brussels ambtelijk overleg hierover is afgesproken dat dit een “informal paper” is en dat dit document gebruikt kan worden als “reference for implementing, on a voluntary basis by all actors concerned, actions targeting “youth” and “heavy episodic drinking”. Deze informatie heb ik weer van de website van de EU Commissie.

Ik weet ook niet wat dat betekent, maar van wat we weten staan er acties in opgesomd als: wettelijke maatregelen zodat jongeren verschoond blijven van alcoholreclame en etiketteringseisen die de consumenten moeten informeren. Hoe dergelijke maatregelen er concreet uit komen te zien is onbekend en dat zal nog even zo blijven, want behalve de betrokken ambtenaren, laat men  geen pottenkijkers toe. Pas als zij hiermee klaar zijn kan de buitenwereld zijn zegje hierover doen.

Een tegeltjeswijsheid uit de Public Affairs zegt dat ‘All Politics Are Local’. Dus ging de gezamenlijk alcoholsector op nationaal niveau dan maar ‘ns kijken wat we te weten konden komen. Bovendien hebben we in Nederland een polder waar we in alle openheid plannen bespreken om vervolgens met alle compromissen van dien voor te leggen aan de politiek om er een klap op te geven. Ook voor het alcoholbeleid is daar een mechanisme voor opgetuigd. Er is het Regulier Overleg Alcohol, een werkgroep Alcohol & Jeugd en het Directeurenoverleg Alcohol.

Allereerst is het AAP ook onder de aandacht gebracht in een van deze overleggen, maar werd daar eenvoudig weggewuifd. Niet aan de orde en niet relevant voor Nederland. Vervolgens hebben wij onze vragen over de vermoedelijke inhoud van AAP en voortgang nog eens schriftelijk voorgelegd aan VWS, maar zonder enig resultaat. De staatssecretaris antwoordde ons dat “Nederland streeft in internationaal verband naar teksten die passen bij het nationaal beleid. De teksten waarnaar u verwijst bieden hiervoor voldoende ruimte”.

Daar moeten we het vooralsnog mee doen. Vreemd toch, want waarom zo geheimzinnig doen als er niets in staat dat afwijkend is van ons beleid? Kortom, de volgende zet in het schaakspel zal spoedig worden gezet, want misschien leidt dit AAP inderdaad tot niets, maar misschien ook wel.

Joep Stassen is directeur van Spirits NL en voorzitter van spiritsEUROPE

Hoofdthema's