1 februari 2017

Van de website SlijtersVakblad.nl:

Het verbieden van alcoholreclame is geen oplossing voor de aanpak van drankgebruik onder minderjarigen. Dat stellen producenten als antwoord op de publicatie van nieuw wereldwijd onderzoek naar het effect van alcoholreclame en -sponsoring. Een samenvatting van veertien studies werd deze week gepubliceerd in het tijdschrift Addiction Journal. Zelfregulering door de alcoholindustrie werkt volgens de wetenschappers niet. Zij zijn stellig in hun conclusie: alcoholreclame op tv en social media, maar ook sponsoring door drankenmerken leidt ertoe dat jongeren op jonge leeftijd beginnen met drinken. Degenen die al drinken, gaan dat nog meer doen als gevolg van reclame. “Geen enkel ander legaal product dat zo schadelijk is voor de gezondheid wordt zo wijdverspreid gepromoot als alcohol”, stelt de leider van het onderzoek, professor Thomas Babor. Studies zouden niet aantonen dat de zelfregulering door alcoholproducenten effectief is. Experts pleiten voor een wereldwijd geldend totaalverbod op alcoholreclame, -promotie en -sponsoring.

Het artikel in Addiction werd opgepikt door tal van gezondheidsorganisaties, maar de Portman Group, overkoepelend orgaan van de Britse drankindustrie, trekt de conclusies in twijfel. Hoewel er in de loop der jaren meer marketingkanalen zijn bijgekomen, drinken minderjarigen in Groot-Brittannië minder dan ooit, stelt de belangenorganisatie. In Frankrijk is het omgekeerde aan de hand; daar geldt een streng marketingbeleid en is het drankgebruik onder de jeugd juist toegenomen. Nederland doet ook aan zelfregulering en heeft een reclamecode voor alcoholhoudende dranken. Hierin is onder meer opgenomen dat jongerenzenders geen drankreclame uitzenden. Specifiek wordt ook gekeken naar het bereik op social media. Daarin loopt Nederland voorop, meldt Spirits NL, de branchevereniging van drankenimporteurs en – producenten.

Hoofdthema's