3 maart 2014

Er is een nieuwe staatssecretaris en dat biedt nieuwe kansen. De opvolger van Frans Weekers als bewindsman voor accijnzen en andere fiscale zaken, Eric Wiebes, heeft de naam een rationeel iemand te zijn, iemand die nuchter naar de feiten kijkt, voor- en nadelen feitelijk op een rijtje zet en met ijzeren logica een oplossing presenteert. Dat heeft Amsterdam – hij was er tot voor kort wethouder – veel geld opgeleverd.

Rationeel kan de nieuwe staatssecretaris niet anders dan de accijnsverhogingen terugdraaien. De feiten spreken voor zich. De nadelen hebben de voordelen al lang verdrongen.

Vorig jaar kwam er maar € 3 miljoen meer aan alcoholaccijns, € 17 miljoen minder binnen dan begroot. En dat is nog maar een deel van het verhaal. Als je uit de cijfers het ‘voorsorteren’ wegdenkt – om een accijnsverhoging voor te zijn, kopen burgers van te voren extra in – blijkt zelfs dat het kabinet zichzelf financieel tekort heeft gedaan: er is  – voor het eerst sinds jaren – ondanks de accijnsverhoging minder binnengekomen.

Ook de maatschappelijke kosten zijn veel hoger uitgevallen dan gedacht. Met name langs de grens is het tot een halve volksopstand gekomen van tankhouders, slijters en supermarkten. Waar vorige accijnsverhogingen als regel min of meer wrokkend werden geslikt, heeft de laatste serie zo veel weerstanden opgeroepen dat met name de coalitiepartijen en hun steunpilaren bij de gemeenteraadsverkiezingen ook electorale schade moeten vrezen.

Voor en achter de schermen zijn we als SpiritsNL actief geweest om ‘Den Haag’ te laten zien dat de accijnsverhoging inderdaad zo slecht is uitgepakt als we voorspeld hebben. Via briefkaarten, via gesprekken, via presentaties, via berekeningen, via coalities met slijters. Tot nu toe heeft het in elk geval opgeleverd dat in mei de balans zal worden opgemaakt. Dat is niet meer dan een beginnetje. We gaan door tot we daar zijn waar je, rationeel, wel moet uitkomen: een accijnsverlaging.

Onze rationele staatssecretaris valt voor te rekenen dat een accijnsverlaging meer oplevert. Het is goed voor de schatkist, het is goed voor de economie. En misschien ook wel voor het kabinet.


SpiritsNL-voorzitter Jan Schinkelshoek, februari/maart 2014

Hoofdthema's