18 juni 2013

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het plan om de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik te verhogen naar 18 jaar. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en OSF, een ruime meerderheid in de Senaat, willen zo overmatig alcoholgebruik onder jongeren en schade aan de gezondheid die dit kan veroorzaken, tegengaan.

PVV en D66 zijn tegen. De PVV vindt het symboolwetgeving, D66 is beducht voor alcoholgebruik op jonge leeftijd, maar vindt dit een eigen verantwoordelijkheid van jongeren en hun ouders. De VVD had de wijziging liever later zien ingaan. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) vindt uitstel niet verstandig. Hij wil geen tijd meer verliezen: ,,Elke maand later is meer schade aan de gezondheid”, hield hij de Eerste Kamer eerder voor.

Het voorstel om de leeftijd te verhogen, komt van ChristenUnie, SGP, CDA en PvdA. De partijen willen ouders die hun puber nog geen alcohol willen laten drinken een steuntje in de rug bieden. Het plan moet gezondheidswinst bij jongeren opleveren terwijl bijkomende kosten voor bijvoorbeeld de behandeling van alcoholvergiftiging en ongelukken omlaag kunnen, net als schade door geweld en overlast bij het uitgaan.

De nieuwe minimumleeftijd gaat gelden vanaf 1 januari 2014 voor alcohol en tabak. Jongeren worden via een voorlichtingscampagne geïnformeerd over alle veranderingen. Zo mogen jeugdigen onder de 18 jaar geen alcohol, dus ook geen wijn en bier, meer kopen in winkels, slijterijen en horecagelegenheden. Ook wordt het in bezit hebben van alcohol op straat strafbaar. Sinds 1 januari zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als ze in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben.

 

Bron: ANP

Hoofdthema's