1 augustus 2013

De vakantietijd is doorgaans de periode voor wat lichtere lectuur dan beleidstukken. Toch speelt er nu van alles. Allereerst accijns. Onlangs heeft Nederlandse Brouwers hun nieuwe website stopdebierbelasting.nl gelanceerd en werd hiervan melding gedaan in een aantal dagbladen. Ook de vereniging van wijnhandelaren heeft een folder rondgestuurd met daarin hun bezwaren tegen de accijnsverhoging van 2013 en de komende van 2014.

SpiritsNL is ook volop actief. Maar dat doen we bewust niet zichtbaar voor de buitenwereld. Onze inschatting is dat een actie van SpiritsNL gericht op het publiek niet effectief zal zijn.

In de afgelopen periode hebben we gesproken met verschillende personen van het Ministerie van Financiën en van politieke partijen om hen te informeren over de gang van zaken na de accijnsverhoging van dit jaar. De afzet 2013 is sterk gekelderd en dat is ook zichtbaar in de accijnsopbrengsten. Het ziet er naar uit dat de geplande meeropbrengst voor gedistilleerdaccijns niet wordt gehaald. De kans is groot dat zelfs minder accijns wordt geïncasseerd voor de schatkist. Hoewel dit natuurlijk een ijzersterk argument tegen verdere verhoging is, garandeert het nog niet dat de komende verhoging niet doorgaat. De politiek heeft zo zijn eigen logica.

In het najaar wordt een besluit genomen over de voorgenomen verhogingen van 15% voor bier en wijn, en de 5% voor gedistilleerd. De politiek weet dat die verhogingen weinig tot geen extra inkomsten zullen genereren waar het gedistilleerd betreft. Dat zullen wij blijven uitdragen. Met slijters is gesproken over publieksgerichte acties, die grotendeels ook online gevoerd zal worden. Daarvoor is de website www.geenaccijnsverhoging.nl in de maak. Uiteraard is er ook op de slijtersvakbeurs aandacht voor dit onderwerp.

Leeftijdsverhoging 16-18

Verder is er een preview geweest van de nieuw te lanceren campagne over de leeftijdsverhoging van 16 naar 18. De campagne heet NIX 18 en biedt communicatief veel mogelijkheden. VWS heeft een reclamebureau ingehuurd om de sociale norm dat er onder de 18 niet mag worden gedronken én gerookt kort gepresenteerd. De reacties vanuit de drankensector waren over het algemeen positief, maar er werd wel gehamerd op het verschil tussen alcohol en tabak. Ook na je 18e moet je niet roken, maar is drinken in orde, met de gebruikelijke vingerwijzing uiteraard. Een belangrijk verschil is ook dat de alcoholsector een actieve bijdrage kan en wil leveren in het uitdragen van de boodschap, maar voor tabak ligt dat helemaal in de sfeer van voorlichting, omdat daar geen reclame meer mag worden gemaakt. Met de staatssecretaris vindt hier binnenkort overleg over plaats. Wordt vervolgd.

In de hoop dat het allemaal goed zal komen en dus ook met de accijns, wens ik jullie een goede vakantie, voor zover die niet al gaande is!

Directeur Joep Stassen, augustus 2013

Hoofdthema's