24 juni 2015

Er is de afgelopen periode veelvuldig overleg geweest tussen SpiritsNL en het AfvalFonds Verpakkingen over de brancheafspraak voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De huidige vereenvoudigde regeling geldt t/m eind 2015. Het Afvalfonds heeft SpiritsNL verzocht een nieuwe meting te laten verrichten naar het huidige gewicht van de diverse verpakkingen binnen onze branche. Hiervoor is de organisatie Quintens ingehuurd, een organisatie met ervaring op dit terrein. Zij hebben onderzoek verricht naar de glasberg en een inventarisatie gemaakt van diverse verpakkingsmaterialen in de keten. Deze concept bevindingen willen wij graag toetsen bij de bedrijven die gebruik maken van de brancheafspraak alvorens verdere afstemming met afvalfonds plaatsvindt. Leden dienen aan te geven aan SpiritsNL (bel of e-mail naar Denis Naudin ten Cate / e-mail: naudintencate@spiritsnl.nl ) of uw bedrijf deelneemt aan de brancheafspraak en wie hiervoor de contactpersoon is. Wij zullen dan de concept metingen ter toetsing voorleggen aan de verantwoordelijke persoon binnen uw organisatie.

Hoofdthema's