Wetteksten Drank- en Horeca wet via www.overheid.nl

Op de internetsite www.overheid.nl staan alle letterlijke wetteksten zoals die zijn verschenen in het Staatsblad,vermeld. Wetteksten uit de Drank- en horecawet kunt u vinden door op deze site 'Officiele publicaties aan te klikken. U kunt dan een zoekopdracht geven, bijv. zoek vanaf 1 maart tot en met nu over het onderwerp 'Drank en horecawet'. Of u klikt 'Staatsblad' aan en vult het corresponderende jaartal en nummer in. Voor de Drank- en Horecawet zijn de relevante Staatsbladen: 2000-184 (wettekst 2 mei 2000), 2000-185 (Beschikking inzake publicatie wetsteksten), 2000-217 (mogelijkheid tot verbieden verkoop alcoholhoudende dranken in afgebakende gebieden), 2000-437 (aanvulling omschrijving slijtersbedrijf), 2000-438 (sociaal-hygienische inrichtingen) en 2000-439 (leeftijdsvaststelling).

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199