20 maart 2024

Nederland verdiende in 2022 het meest aan de export door de voedings-, dranken- en tabaksindustrie met totale exportverdiensten van 27,2 miljard euro. In vergelijking tot 2020 is dat cijfer met 17,7% toegenomen. De primaire landbouw realiseerde in 2022 voor 9,7 miljard euro aan verdiensten uit export. Dat cijfer bleek in vergelijking tot 2020 onveranderd. Dit meldt het CBS.

De totale Nederlandse verdiensten aan de goederenexport van Nederlandse makelij zijn tussen 2020 en 2022 met 39% gegroeid, terwijl de exportwaarde met 52% toenam. De verdiensten per euro exportwaarde daalden daarom met 5 eurocent. In 2022 verdiende Nederland 53 eurocent aan een euro goederenexport van in Nederland gemaakte spullen. In 2020 was dat nog 58 eurocent.

Bedrijven binnen de primaire landbouw hielden in 2022 met gemiddeld 71 cent in verhouding veel over aan een euro export van in Nederland gemaakte producten. In 2020 lag dat cijfer echter nog op 0,80 euro. Voor voeding, drank en tabak was de verdienste per euro export gemiddeld 50 eurocent in 2022. Dat is 5 eurocent lager dan in 2020.

Bron: Food Holland.

Hoofdthema's