VMT/Kiwa Watersymposium 2002

Het vakblad VMT organiseert in samenwerking met Kiwa Water Research op 26 september 2002 in de Reehorst te Ede het Watersymposium 2002. Water is onmisbaar in het productieproces van voedingsmiddelenbedrijven. Niet alleen in kwantitatieve zin, maar ook in kwalitatief opzicht. Het is daarom ook vanzelfsprekend dat bedrijven beleid ontwikkelen over de rol die water speelt in hun productieproces. Tijdens het VMT/KIWA Watersymposium 2002 zullen sprekers van verschillende bedrijven ingaan op de wijze waarop het watermanagement in hun bedrijf is georganiseerd en geïntegreerd in het productieproces. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende aspecten: – alternatieven voor bestaande proceswaterbereiding; – uitbreiding van capaciteit van proceswaterbereiding; – waterhergebruik; – waterdoorlevering; – matchen en cascaderen van water; – beperken van afvalwaterlozingen; – verbeteren van kwaliteit afvalwater. Vanuit de overheid zal o.a. worden ingegaan op de beleidsuitgangspunten met betrekking tot bronnen (anti-verdrogingsbeleid) en afvalwaterlozingen. Door Kiwa Water Research worden een aantal nieuwe technologische ontwikkelingen geschetst op het gebied van watermanagement. Programma: Opening en algemene inleiding door de dagvoorzitter: Dhr. J.F.M. Raap, milieutechnoloog, CSM Suiker BV, Bredea/Groningen - Grondwaterbeheer voor een duurzame watervoorziening. Ing. H.M.A. van Griensven, beleidsmedewerker, afd. Water, provincie Noord-Brabant, - Watermanagement in de industrie: nieuwe technologische ontwikkelingen Drs. R. Hopman, sectormanager Industrie, Kiwa Water Research - Proceswaterbereiding bij Bavaria Ir. P.J. Schulze, procestechnoloog, Bavaria NV - Zonder goed(koop) water geen toekomst. Hoe stel je de toekomst veilig. Ir. R. Kalwij, coördinator Milieu & Kwaliteit, Cosun - Waterhergebruik binnen de voedingmiddelen industrie Dhr. E.C.G. Covers, European Milling AH&S coordinator, Cargill - Waterbeheer…. verdient zich terug als water !?! R. Klaren, environmental manager Northern Europe, McCain Foods Holland - Coca-Cola cares: duurzaam watergebruik bij Coca-Cola Enterprises Nederland Ir. J. Burger, Manager Quality, Environment, Safety & Health, Coca Cola Enterprises Nederland Deze dag is met name bestemd voor directieleden van levensmiddelenfabrikanten, KAM-functionarissen, milieucoördinatoren, hoofden kwaliteitsdienst, hoofden TD, plant managers, utility managers en. Tevens valt te denken aan medewerkers uit aanpalende sectoren van de voedingsmiddelenindustrie, toezichthouders, toeleveranciers van water, machines/installaties en diensten, alsmede werknemers van WWZI’s, waterschappen etc. Inlichtingen: Keesing Noordervliet BV, Liselore de Boer, tel. 030 – 6358503, fax 030 – 6358500, e-mail: l.d.boer@keesing.nl of raadpleeg: www.vmt.nl/?bijeenkomst.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199