‘Verbod alcoholverkoop jeugd is geldklopperij’

Slijters willen boetes niet betalen
 
door Marjolein van der Gaag
AMSTERDAM, donderdag
Slijters, supermarkten en andere verkopers van alcoholische dranken weigeren steeds vaker de boetes te betalen die zij krijgen opgelegd voor het verkopen van alcohol aan inderjarigen. Volgens hen is de Voedsel en Waren Autoriteit  (VWA), die moet toezien op de naleving van de Drank- en horecawet, bezig met een ware heksenjacht. Bonnen zouden om de haverklap ten onrechte worden uitgeschreven.
Ook bestaat bij veel verkopers de indruk dat kinderen door inspecteurs worden uitgelokt om een winkel binnen te gaan om drank te kopen. “Het lijkt erop dat de kas gevuld moet worden ten koste van de winkeliers”, stelt Susanne van Paridon van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). „Om de meest bizarre redenen worden boetes uitgedeeld. Het is gewoon geldklopperij.”
Inmiddels lopen er vele tientallen rechtszaken omdat ondernemers niet van plan zijn
om de in hun ogen belachelijke boetes te betalen. Onder meer slijterijketen Dirck III
wil de verschillende zaken uitvechten tot de rechter.
„Het is niet te geloven waar de VWA mee bezig is”, verzucht directeur Rik Groen.
„Een filiaal in Hilversum kreeg een boete van 1800 euro omdat een jongen niet om
legitimatie was gevraagd. Hoewel de jongen 16 jaar oud was, stelde de alcoholpolitie dat
de slijter dit niet kon weten.”  Een andere bon van 1800 euro werd uitgeschreven nadat een volwassen man in gezelschap van een minderjarige jongen alcohol kocht. „De redenatie van de inspecteurs van de VWA was dat wij hadden moeten vermoeden dat er mogelijk
sprake was van wederverkoop. Dit zou inhouden dat iedere keer als een ouder
een kind meeneemt in de winkel, we moeilijk moeten gaan doen”, schampert Groen.
Vernietigen
De Raad Nederlandse Detailhandel verwacht echter dat de rechter heel wat bonnen zal vernietigen. „De VWA kon vaak helemaal niet bewijzen dat iemand aan wie alcohol was verkocht minderjarig was”, vertelt Anthony van der Klis van Koninklijk Horeca
Nederland. De brancheorganisatie pleit er evenals de RND voor om naast de drankverkopers ook de minderjarigen zelf strafbaar te stellen als ze alcoholkopen.
De VWA is niet onder de indruk van de klachten. „De inspecteurs zien er gewoon op toe dat de wet wordt nageleefd”, aldus woordvoerster Annemieke Herberigs. De beschuldiging dat inspecteurs zich schuldig maken aan uitlokking vindt de VWA absurd.
Bron: De Telegraaf, 13 april 2006 (pag. 7 / met foto)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199