TV-campagnes hebben soms juist

Als de televisiecampagnes tegen dronken rijden en zinloos geweld al effect hebben op het gedrag van jongeren, dan zal dat een averechts effect zijn. Tot die conclusie komt Marijke Kuiper, verbonden aan de Universiteit van Wageningen, in een artikel in het economenvakblad ESB. De campagnes wekken de indruk dat slecht gedrag in bepaalde groepen op veel grotere schaal voorkomt dan men denkt. De mens is als kuddedier geneigd om zich naar de groep te richten en het slecht gedrag als normaal te beschouwen. De schrijfster van het artikel ziet veel meer in een Amerikaanse campagne om het alcoholgebruik onder studenten terug te dringen. Veel studenten schatten het drankgebruik veel te hoog in. Dat stimuleert om zelf ook veel te drinken. Daarom verschenen er advertenties van lachende studenten met de tekst, dat driekwart van de studenten minder dan vier drankjes nuttigt tijdens een feest. Deze nadruk op goed gedrag als norm mist Kuiper in de Nederlandse tv-spotjes. De conclusie dat ze geen effect hebben, en dat een averechts effect zelfs waarschijnlijker is, baseert zij op de economische theorie van imperfecte informatie. (Bron: Spits dd. 09-08-2002)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199