SlijtersUnie pleit voor één leeftijdsgrens van 18 jaar

De slijtersbranche is gevoelig voor conjuncturele en politieke schommelingen. ‘De slijter heeft als uniek verkooppunt van sterke drank een kwetsbare positie', aldus Ron Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie, in zijn Jaarrede. ‘Na de val van de regering slaagde het demissionaire kabinet er niet meer in de Drank- & Horecawet door de kamer te krijgen. Onze lobby, het mogelijk maken van proeven bij de slijter, had bijna succes. Vanuit alle politieke richtingen werden positieve klanken gehoord. Daarom gaat deze lobby onverminderd door'. De slijtersvoorman gaf een breed overzicht van wat er speelt in de branche. Een aantal kernpunten uit zijn betoog: ‘Intensievere samenwerking met andere organisaties opent nieuwe deuren. De SlijtersUnie is zeker geen tegenstander van legale verkoop via het internet. Bij de verkiezing van de Slijterij van het Jaar hebben de websites van de finalisten meegewogen in de beoordeling. Alleen wanneer er illegale verkoop wordt geconstateerd, is het goed om dit breed aan te pakken. Samen met het Productschap Wijn wordt in kaart gebracht hoe wijnwebwinkels zich hebben ontwikkeld en waaraan men zou moeten voldoen. Het ontbreken van regelgeving op het gebied van internetverkoop is ook bij het ROA, het Regulier Overleg Alcoholbeleid een vast agendapunt'. Zolang alcohol verantwoord geconsumeerd wordt door volwassenen is er niets aan de hand. Zodra er sprake is van drankmisbruik, moeten er ingrijpende maatregelen worden genomen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat mensen bij wie het eerste drinkmoment enkele jaren is uitgesteld, veel minder vatbaar zijn voor verslavingen op latere leeftijd. Bovendien kan alcohol bij jongeren het denken en sociale vaardigheden blijvend verstoren, wat kan uitmonden in gewelddadig gedrag. Daarom moet er een absolute rem op verkoop aan minderjarigen onder 16 jaar komen. Onze jongeren behoren inmiddels tot de grootste drinkers van Europa en wat gaat de overheid hieraan doen? ‘Het probleem begint bij de eenvoudige verkrijgbaarheid van alcoholische dranken. Omdat er te weinig toezicht is op de naleving van de leeftijdsgrenzen kunnen minderjarigen vrij eenvoudig drank kopen. Het beleid moet niet worden gericht op het bestrijden van symptomen maar op het aanpakken van de oorzaken. Het werkelijk vragen naar een legitimatie vindt men in de praktijk vaak bezwaarlijk. Omdat er een rem moet komen op jeugdige drinkers heeft de Koninklijke SlijtersUnie als eerste brancheorganisatie een overeenkomst gesloten voor centrale leeftijdscontrole. Dit is de enige mogelijkheid om aan te tonen dat de verkoop van alcoholische dranken alleen bij de slijter in goede handen is. De slijter kan hierdoor een voorsprong nemen op het immer concurrerende grootwinkelbedrijf'. ‘Onze ministers hebben afgelopen maanden regelmatig gesproken over het probleem van alcohol en jeugd en zijn het over één ding eens: er moet iets gebeuren. Alleen over de uitvoering zit men niet altijd op een lijn. Er bestaat maar één definitie van alcohol, of het nu gaat over een mixdrank, bier, wijn of gedistilleerd. De hoeveelheid genuttigde alcohol per consumptie veroorzaken verwarring. Ruim 60 procent van de ondervraagde slijters heeft de voorkeur uitgesproken voor het landelijk invoeren van één minimum leeftijdsgrens, te weten 18 jaar. Ook de SlijtersUnie is voorstander van het gelijktrekken van de leeftijdgrens voor de verkoop van alcoholische dranken. Politiek Den Haag beroept zich te graag op het feit dat het nu met 16 jaar al niet te controleren is. Ik vind dit een zwak argument en politici moeten zich niet verschuilen achter ‘succesvolle' campagnes waarbij leeftijdsstickers bij de kassa de oplossing zouden moeten zijn. Door supermarkten te beperken tot de verkoop van bier en wijn, wordt het probleem zeker niet opgelost. Dit kan alleen met een sluitend controlesysteem'. ‘Vorig jaar is de vereniging Detailhandel Nederland opgericht, een overkoepelende vereniging die zowel de belangen van het midden- en kleinbedrijf als het grootwinkelbedrijf behartigt. Wij hopen daarin een waardevolle medestander gevonden te hebben in de strijd tegen oneerlijke concurrentie. De op handen zijnde opheffing van de Commissie Slijters van het Productschap Dranken heeft ons doen besluiten onze band met het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel aan te halen. Omdat het HBD het belang inziet van een slijtersadviescommissie binnen hun organisatie, is een werkgroep geformeerd die uiteindelijk als adviescommissie de belangen van de slijters binnen de PBO (Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie) een platform gaat geven'.

(Bron: AdFundum dd. 04-08-2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199