SER wil een code voor goed bestuur van PBO-organen

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil samen met de product- en bedrijfschappen een code opstellen voor goed bestuur. De code moet een wettelijke verankering krijgen en onderdeel uitmaken van het toezicht van de SER op de product- en bedrijfschappen. Dat blijkt uit een ontwerpadvies dat de SER op 17 maart zal vaststellen. In het ontwerpadvies, dat is opgesteld door de Bestuurskamer van de SER, staat dat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) voor bepaalde sectoren op economisch en sociaal terrein een nuttig en wenselijk instrument kan zijn in aanvulling op private instrumenten. Voorwaarde is wel dat andere sectoren – die geen behoefte hebben zich te organiseren in een schap – er geen last van hebben. De code moet uitgangspunten bevatten over zorgvuldig bestuur en integriteit, verantwoording en toezicht, openheid, communicatie naar ondernemingen en personele unies. Daarnaast kan in de code aandacht worden besteed aan onderwerpen als publiek of privaat (welke zaken regel je publiek en welke privaat), de werkingssfeer van een schap en het heffingenbeleid (wanneer algemene en wanneer specifieke heffingen). Product- en bedrijfschappen zijn private organisaties die op economisch en sociaal gebied bepaalde zaken voor een branche regelen, zoals scholing van werknemers, kwaliteitsbeheer en –controle, en gezamenlijke exportpromotie. In het gedeelte van het bedrijfsleven dat schappen kent, werken meer dan een miljoen werknemers, overeenkomend met circa een kwart van de beroepsbevolking.
(Bron: Staatscourant dd. 20-02-2006)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199