Samenwerking KHN met VWA

Koninklijk Horeca Nederland en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaan samen in een werkgroep de knelpunten van beide organisaties inventariseren. Samen zoeken ze ook naar oplossingen. Dat heeft directeur Jeu Claes afgesproken in een kennismakingsgesprek met de nieuwe inspeceur-generaal van de VWA, Andre Kleinmeulman. Beide directeuren houden zelf een vinger aan de pols over de voortgang van de gesprekken. In mei gaan Claes en Kleinmeulman gezamenlijk op werkbezoek om de knelpunten te bespreken met een aantal ondernemers. Enkele concrete zaken die door KHN zijn aangekaart en die op de agenda komen zijn onder meer:
·         Illegale horeca. Ook de VWA beseft dat horeca-ondernemers grote moeite hebben met het feit
dat zij streng gecontroleerd worden, terwijl op andere plaatsen niet handhavend wordt opgetreden.
·         Niet naleefbare en handhaafbare regels uit de Drank- en Horecawet.
·         Vereenvoudiging van de hygiënecode.
·         Proportionaliteit in handhaving en focus op willens en wetens ‘slechte’ bedrijven.
De VWA heeft een nieuwe insteek, die gebaseerd is op risico’s en proportionaliteit, oftewel aandacht vooral voor slechte bedrijven en straffen wanneer nodig en in verhouding tot de overtreding. Ook wil de VWA graag dat Koninklijk Horeca Nederland de mogelijkheid bekijkt voor een zelfcontrolesysteem.
(Bron: Koninklijk Horeca Nederland, 1e kwartaal 2006)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199