Piet Blauw voorzitter van het Productschap Dranken

Rotterdam, 13 augustus 2004 - De heer P.M. (Piet) Blauw is per heden, ingaande 1 juli 2004 door Hare Majesteit Koningin Beatrix benoemd tot voorzitter van het Productschap Dranken. Hij volgt in deze functie de heer B.A.H. van Zweden op. Daarnaast bekleedt de heer Blauw nog verschillende andere functies, zo is hij onder meer lid van het Kapittel voor de Civiele Orden. De heer Blauw was van 1981 tot 1998 lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. In die periode was hij tevens gedurende 14 jaar voorzitter van de Vaste Kamercommissie van LNV. Als belangrijk aandachtspunt voor het Productschap Dranken noemt de heer Blauw het met werkgevers en werknemers gezamenlijk in kaart brengen van de administratieve lastendruk en deze vervolgens daadwerkelijk zien te verminderen. De heer Blauw is ervan overtuigd dat er daarvoor mogelijkheden te over zijn: “De overheid zou meer moeten overlaten aan het instrument zelfregulering. Al polderend zijn werkgevers en werknemers zélf er veelal prima toe in staat om tot een praktische en verantwoorde werksituatie te komen”. Zo kan er bijvoorbeeld op het gebied van Arbo volgens de heer Blauw veel worden vereenvoudigd. Andere speerpunten voor het productschap zijn werkgelegenheid en het verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De heer Blauw geeft aan dat er naast genoemde onderwerpen uiteraard aandacht zal zijn voor de actualiteit. Zo is er op dit moment veel aandacht voor onderwerpen als ‘tracking and tracing’ en verpakkingen. Noot voor de redactie: voor nadere inlichtingen over de inhoud van dit persbericht kunt u zich wenden tot het Productschap Dranken, Anne-Marie Nelck, tel: 010 - 4779001, e-mail an@bbm.nl of kijk op www.productschapdranken.nl.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199