Persbericht World Drink Trends 2000

Persbericht World Drink Trends 2000 Inhoud WORLD DRINK TRENDS 2000 De nieuwste versie van World Drink Trends is uit. De 184 pagina’ s tellende publicatie is samengesteld door het Productschap voor Gedistilleerde Dranken en uitgegeven door NTC Publications. World Drink Trends bevat statistische gegevens over de consumptie en productie van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken wereldwijd. Tevens biedt de uitgave informatie over de accijnzen en BTW-tarieven voor bier, wijn en gedistilleerd in diverse landen. Het boekje is verkrijgbaar voor ca.£ 33 bij NTC Publications. Bestelformulieren kunt u aanvragen bij het productschap, tel. 010-4269340, fax 010-4739858 of e-mail info@pgd.nl. Via onze internetsite www.pgd.nl kan men direct bij de uitgever bestellen. Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Productschap voor Gedistilleerde Dranken, de heer H.Yprenburg, tel. 010-4269340.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199