Nieuwe Drank- en Horecawet wekt veel interesse bij gemeenten

Met ingang van 1 januari 2013 heeft Nederland te maken met de gewijzigde Drank- en Horecawet. De nieuwe wet bepaalt dat gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor het toezicht op deze wet in plaats van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA). Met de nieuwe wet kunnen gemeenten prijsacties voor alcohol gedeeltelijk verbieden, leeftijdsgebonden toelatingstijden in de horeca invoeren en supermarkten, die drank blijven verkopen aan minderjarigen, tijdelijk droogleggen.

Op donderdag 20 september a.s.organiseert het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) een congres in Ede over deze nieuwe wet. Bijna 300 bestuurders, beleidsmakers en juristen van gemeenten uit het gehele land nemen deel.

Drank- en Horecaverordening centraal op congres

Bij de nieuwe wet behoort o.a. de verplichting dat alle gemeenten een verordening opstellen voor (sport)verenigingen. In deze verordening worden o.a. de schenktijden vastgelegd. Dit is een lastige klus voor veel gemeenten omdat de schenktijden per vereniging nu sterk variëren. Waar de ene club vrijwel de gehele dag alcohol schenkt doet de andere dat alleen in de avonduren. Straks moet dat eenzelfde tijd worden voor alle verenigingen van dezelfde aard. Het vaststellen van deze verplichte verordening, die binnen 1 jaar in werking moet treden, verklaart mede waarom er op dit moment veel interesse is in de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet bij gemeenten.

Modelverordening voor gemeenten die hun alcoholbeleid willen aanscherpen

Drie regionale alcoholprojecten hebben samen met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid een modelverordening gemaakt voor gemeenten die hun alcoholbeleid willen aanscherpen. Op 20 september moet blijken of deze modelverordening de gemeenten zal aanspreken. De modelverordening houdt o.a. in dat: - De schenktijden in sportverenigingen worden beperkt. Het voorstel is alleen alcohol te schenken vanaf het eind van de middag. - Het schenken van sterke drank in sportverenigingen niet meer is toegestaan.

  • Prijsacties voor alcohol in de horeca en de supermarkt sterk worden beperkt.
  • De horeca vanaf 23.00 uur geen jongeren onder de 18 jaar meer mag toelaten.
  • De burgemeester gebieden kan aanwijzen waar tijdelijk geen alcohol mag worden verkocht (bijvoorbeeld rondom stadions).

bron: slijtersvakblad

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199