Nieuwe Directeur Stichting Alcoholpreventie

Per 1 maart 2002 wordt de heer Ir. W. E. van Dalen directeur van de Stichting Alcoholpreventie (STAP). De heer van Dalen (53) is een bekende naam in de alcoholpreventie. Sinds 1996 is hij werkzaam bij het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) als leider van de overheidscampagnes 'DRANK maakt meer kapot dan je lief is' en 'Ben jij sterker dan drank?'. Van Dalen heeft de afgelopen jaren minister Borst krachtig ondersteund bij de totstandkoming van een nieuw ^alcoholbeleid in Nederland. De Stichting Alcoholpreventie is een organisatie die op professionele wijze pleitbezorger is van een alcoholmatigingsbeleid. Een belangrijk doel van STAP is het terugdringen van alcoholreclame. STAP bekritiseert het huidige beleid van zelfregulering.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199