Minder regels voor horeca en sportkantines

Met een voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW) vermindert minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de administratieve lasten voor bedrijfsleven en (sport)kantines. Dit leidt tot ruim 8000 minder vergunnings- en ontheffingsaanvragen per jaar.
(22-5-2006 16:49:00-Rechtennieuws.nl)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199