Meerderheid Nederlanders wil straffen voor te jonge alcoholkopers

ENSCHEDE, 10 februari - Acht van de tien Nederlanders vindt het (beslist) een goed idee om jongeren die drank kopen, terwijl ze wettelijk te jong zijn, strafbaar te stellen (84 procent). Ook het verlagen van het maximum toegestane promillage alcohol in het verkeer wordt door bijna driekwart van de Nederlanders gesteund (73 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy naar aanleiding van uitspraken van minister Hoogervorst.
In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Van der Vlies (SGP) kondigt de minister aan, dat hij naast de reeds aangekondigde maatregelen in de beleidsbrief over alcohol en jongeren van afgelopen jaar, nieuwe maatregelen voorbereid via de Drank- en Horecawet (DHW). ‘Ik ben voornemens het kabinet voor te stellen hierin op te nemen dat naast de verkoper van drank ook de jongere een boete kan krijgen wanneer hij alcohol koopt of bezit onder de leeftijdsgrens. Ik denk er daarbij aan om de leeftijdsgrens op te trekken naar 18 jaar. Ook wil ik voorstellen dat gemeenten mogelijkheden krijgen om toezicht te houden op DHW vergunningen én worden er strengere maatregelen voorgesteld bij overtreding van de DHW. Daarnaast wil ik voorstellen dat mixdranken voortaan niet meer via de supermarkt verkrijgbaar zijn.’
Van de Nederlanders vindt 68 procent het (beslist) een goed idee om breezers en mixdrankjes voortaan alleen nog bij de slijter te verkopen en niet meer in de supermarkt. Het uit de supermarkt weren van mixdranken kan vooral op de steun rekenen van ouders met kinderen boven de 18 jaar oud; 76 procent van deze groep vindt het (beslist) een goed idee. Onder ouders met kinderen onder de 18 is dit 70 procent, onder mensen zonder kinderen 60 procent. Ook geldt: hoe ouder men is, des te meer men het initiatief steunt om de mixdrankjes uit de supermarkt te weren. Uit eerder onderzoek dat in 2005 in opdracht van STAP (Stichting Alcoholpreventie) door de Universiteit Twente is uitgevoerd bleek dat 65 % van de ouders met kinderen in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar er een voorstander van is dat mixdranken verdwijnen uit de supermarkt. Het onderzoek van Newcom Research bevestigt volgens STAP daarmee de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Twente.
Verder vindt 61 procent van de Nederlanders het verhogen van de leeftijdsgrens voor het kopen van drank van 16 naar 18 jaar (beslist) een goed idee. Het verhogen van deze leeftijdsgrens wordt vooral door ouders van kinderen boven de 18 jaar gewaardeerd (67 procent (beslist) een goed idee). Onder ouders met kinderen jonger dan 18 jaar en onder mensen zonder kinderen wordt het door 63 procent respectievelijk 55 procent (beslist) een goed idee gevonden. Ook voor dit initiatief geldt dat naarmate de leeftijd stijgt, men het initiatief beter waardeert.
Aan het online onderzoek, dat begin februari 2006 is uitgevoerd, hebben 1221 panelleden meegewerkt. De onderzoeksgroep vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Het onderzoek is een voormeting voor de jaarlijkse Beverage Monitor van Newcom Research & Consultancy. Het onderzoek is uitgevoerd via het panel van MijnOpinie.nl, onderdeel van Newcom Research & Consultancy BV. Met MijnOpinie.nl doet Newcom Research & Consultancy regelmatig opinieonderzoek naar uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen.

Bron: Slijtersvakblad online

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199