Jongeren drinken minder alcohol tijdens vakantie

Het alcoholmisbruik onder groepen vakantievierende jongeren loopt drastisch terug. In drie jaar tijd lijkt de hoeveelheid drank die dagelijks door jongens en meisjes wordt weggewerkt met bijna een kwart te zijn afgenomen. Volgens het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) is deze ontwikkeling deels te danken aan de campagne ¬ĎDrank maakt meer kapot dan je lief is¬í. Jongeren geven aan hierdoor beter na te denken over hun eigen en andermans alcoholgebruik, zo blijkt uit een kleinschalig onderzoek.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199