Het effect van licht drinken tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van driejarige kinderen

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap 1 of 2 alcoholhoudende consumpties per week drinken hebben geen verhoogd risico op kinderen met gedragsproblemen. Dit concluderen onderzoekers van het Londense University College op basis van epidemiologisch onderzoek onder driejarige kinderen.

Toen hun baby's negen maanden oud waren werden de moeders van 12.500 kinderen ondervraagd over hun alcoholconsumptiepatroon tijdens de zwangerschap. Van de ondervraagde moeders behoorde 63% tijdens de zwangerschap tot de niet-drinkers, 29% had één of twee glazen per week gedronken, 6% had drie tot vijf glazen per week gedronken en 2% had zes of meer glazen per week gedronken.

Toen de kinderen drie jaar oud waren deden de onderzoekers navraag naar het gedrag van de kinderen. Ook werd de cognitieve ontwikkeling van de kinderen getest. De resultaten van de studie lieten zien dat zonen van moeders die één of twee glazen per week hadden gedronken, 40% minder kans liepen op gedragsproblemen en 30% minder last hadden van hyperactiviteit dan de kinderen van moeders die helemaal niet gedronken hadden. Ze scoorden ook beter op testen die betrekking hadden op woordenschat, het benoemen van kleuren, vormen, letters en getallen. Dochters van vrouwen die tijdens de zwangerschap 1 of 2 glazen per week hadden gedronken, hadden 30% minder kans op emotionele problemen dan de dochters van geheelonthouders. Het drinken van 6 of meer glazen per week gaf echter een hogere kans op kinderen met gedragsproblemen en op problemen in de cognitieve ontwikkeling.
Alhoewel in dit onderzoek werd gecorrigeerd voor een groot aantal verstorende variabelen, sluiten de onderzoekers niet uit dat de gevonden relatie (deels) samen kan hangen met de hoger sociaal-economische status van de groep die 1 of 2 glazen per week dronk in vergelijking met de geheelonthouders. Bovendien wijzen de onderzoekers er op dat in dit onderzoek niet is gekeken naar het effect op latere leeftijd en naar het effect van het moment van alcoholconsumptie in de zwangerschap in relatie tot gedragsproblemen en cognitieve ontwikkeling.

In Nederland is het advies van de Gezondheidsraad om rond de conceptie en tijdens de zwangerschap geen alcohol te drinken. Het verband tussen alcohol drinken en negatieve effecten op de ontwikkeling en gezondheid van het kind is in diverse wetenschappelijke studies aangetoond, waarbij geen veilige ondergrens kon worden vastgesteld. Zware alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap kan leiden tot ernstige problemen tijdens de zwangerschap en tot een fysieke en mentale ontwikkelingsstoornis van het kind, het "foetaal alcohol syndroom".

Bron: Kelly Y e.a. Light drinking in pregnancy a risk for behavioural problems and cognitive deficits at 3 years of age? Int J Epidemiol 2008:1-12. (http://www.alcoholengezondheid.nl/ )

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199