Haltcursus drinkende jongeren faalt

De cursus 'Nee zeggen tegen alcohol' van Halt heeft geen effect. De cursus was bedoeld om jongeren van de drank af te helpen, maar uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat de jongeren na zes maanden weer net zoveel drinken als voor de cursus.

De cursus werd in 2006 ingevoerd voor jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Tijdens de cursus werd ze geleerd hoe ze moeten omgaan met groepsdruk en hoe ze 'nee' kunnen zeggen als hun alcohol wordt aangeboden. Ook de ouders werden bij de cursus betrokken. Ze kregen uitleg over de effecten van alcohol op het lichaam van kinderen.

Het idee was dat de jongeren met de opgedane kennis minder zouden gaan drinken. Dat blijkt dus niet het geval. Ook ouders gingen vaak niet anders denken over het drinkgedrag van hun kinderen.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199