Gooi liever de drankprijs omhoog

Het is een stuk effectiever om de alcoholprijzen omhoog te gooien om het drinkgedrag van jongeren te ontmoedigen. Dat althans vindt Roel Kerssemakers van de instelling voor verslavingszorg Jellinek. Volgens Kerssemakers is het zinvoller de bestaande leeftijdsgrens strikter te controleren.

Hij vindt het ook raadzaam om alcoholreclames tussen 17.00 en 22.00 uur te verbieden. ,,In heel Europa geldt deze richtlijn, alleen in Nederland heeft deze maatregel het niet gehaald.’’

Ook pleit hij voor meer toezicht van ouders op het drinkgedrag van hun kinderen. ,,Ook ouders zouden beter moeten letten op het drinkgedrag van hun kinderen. We zien dat veel ouders er wel erg makkelijk mee omgaan. Vaak zijn ze al blij dat hun kinderen niet aan drugs zijn,’’ zegt Kerssemakers.

Het verhogen van de leeftijdgrens voor de verkoop van alcohol van 16 naar 21 jaar biedt volgens hem geen oplossing voor het toenemende drankgebruik onder jongeren. Ook de striktere controle, die minister Hoogervorst wil neerleggen bij de politie, levert niet bijster veel op, meent hij.

Inspecteur-generaal A. Kleinmeulman van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) pleitte deze week voor een verbod op de verkoop van drank aan jongeren onder de 21 jaar.

Kerssemaker: ,,Jongeren drinken toch stiekem.’’ Volgens hem heeft overmatig drankgebruik veel nadelen. Een slok te veel kan schade aan hersenen of lever veroorzaken. Ook neemt de kans op agressie en geweld toe. Bovendien leidt alcoholmisbruik niet zelden tot verkeersongelukken. ,,Per jaar verongelukken zestig jongeren in het verkeer omdat ze te veel alcohol op hebben,” aldus Kerssemakers.

VWA-baas Kleinmeulman pleit voor een hogere leeftijdgrens omdat het huidige alcoholontmoedigingsbeleid volgens hem achter de feiten aan loopt. Zo blijkt dat drankverkoop aan jongeren onder de 16 daalt, maar tegelijkertijd signaleert Kleinmeulman dat jongeren tussen de 12 en 16 steeds meer drinken in de privésfeer.

Zo bleek eerder deze week uit een onderzoek van de Stichting Alcoholpreventie (STAP) onder vijftig middelbare scholen, dat ook het alcoholgebruik op scholen toeneemt. Driekwart van de scholen schenkt alcoholhoudende dranken tijdens schoolfeesten. Vijf jaar geleden was dat nog de helft.

Drinkgedrag van jongeren baart ook bierbrouwers zorgen

Bierbrouwers kijken niet alleen maar vergenoegd naar de oplopende inkomsten door het alcoholgebruik onder jongeren. Grolsch-woordvoerder Coen Thönissen bijvoorbeeld geeft ruiterlijk toe dat er een alcoholprobleem bestaat onder de pubers die jonger zijn dan 16 jaar. ,,Ook wij zijn verontrust over het alcoholgebruik bij minderjarigen. Alcoholconsumptie is schadelijk voor het onvolgroeide lichaam.’’

Het voorstel om de alcoholverkoop voor jongeren onder de 21 jaar te verbieden, levert weinig enthousiasme op bij de bierbrouwerijen. Maar wat de voorzitter van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) André Kleinmeulman voorstelt, zegt Thönissen, slaat nergens op. ,,Dit is niet de weg. Dat we een probleem hebben met minderjarigen, is bekend. Daar moeten we aan werken door het verbod op de verkoop beter te handhaven. De logica van je richten op een heel andere leeftijdgroep, ontgaat me.’’

Jack Verhoek, directeur van het Centrale Brouwerij Kantoor (CBK) wil samen met de andere drankfabrikanten de VWA uitleggen dat de industrie al heel wat doet om drankmisbruik van minderjarigen te ontmoedigen. Ingrid van Engelshoven, directeur van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva) vindt het optrekken van de grens met vijf jaar merkwaardig. „Als 18-jarige mag je wel een auto besturen, maar straks geen bier drinken. Dat is toch raar? Laten we ons, inclusief ouders en scholen, maar concentreren op de handhaving van de 16-jaargrens.’’

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199