Geen alcoholreclame op TMF, SLAM!FM en TMF Radio.

De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Voor het komende jaar, vanaf 1 januari 2009, is dit voor televisie de zender TMF. Voor de radio zijn dit de zenders TMF Radio en SLAM!FM. Uitzending van alcoholreclame op één van deze zenders zal als een overtreding van artikel 23 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) aangemerkt worden. Een jongerenzender is een zender die méér dan 25% minderjarigen bereikt.

Nieuwe Mediawet
Op 1 januari 2009 zal de nieuwe Mediawet in werking treden. In deze wet is een verbod voor alcoholreclame opgenomen tussen 06.00 en 21.00 uur. Omdat het uitzenden van reclame voor alcoholhoudende dranken overdag wettelijk niet meer toegestaan is, is bij de analyse van de kijk- en luistercijfers alleen gemeten in het tijdvak tussen 21.00 en 06.00 uur. Tot en met 2007 werden de jongerenzenders vastgesteld op basis van de kijk- en luistercijfers van een hele dag.

Jongerenzenders in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken
Sinds 1990 onderschrijven de producenten en importeurs van alcoholhoudende dranken de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken. De RvA bevat regels over reclame en verkoopbevorderende activiteiten. De RvA verbiedt onder meer overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie uit te beelden of te suggereren en verbiedt voorts reclame voor alcoholhoudende drank te vertonen aan een publiek dat voor méér dan 25% bestaat uit personen jonger dan 18 jaar. Daarom heeft de alcoholindustrie in het kader van de zelfregulering duidelijke afspraken gemaakt op welke zenders wel en op welke zenders niet zal worden geadverteerd. Jaarlijks wordt over de periode van een jaar vastgesteld welke zenders zijn aan te merken als jongerenzender. Dit jaar is de periode van 1 december 2007 tot 30 november 2008 gemeten. De definitie van een jongerenzender volgens de RvA is ‘een zender waarvan meer dan 25% van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit minderjarigen'. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen (personen die jonger zijn dan 18 jaar) in het kijk- en luisterpubliek is uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- en luistercijfers, afgezet tegen het programma-aanbod van een zender.

Televisiezenders
In de analyse voor TV zijn de volgende zenders betrokken: Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, Net 5, SBS 6, Veronica, Comedy Central, TMF, MTV, Discovery Channel, National Geographic Channel. Animal Planet, Jetix en Nickelodeon.

De gegevens voor de analyse van de televisiezenders zijn afkomstig van de Stichting KijkOnderzoek. De zenders Jetix en Nickelodeon delen een kanaal met respectievelijk Veronica en Comedy Central waarbij Jetix om 18.00 uur ophoudt met haar uitzendingen en Nickelodeon om 20.00 uur. Op deze zenders is het door de Mediawet niet toegestaan om alcoholreclame uit te zenden.

Radiozenders
De gegevens voor de analyse van de radiozenders zijn afkomstig uit het Continu LuisterOnderzoek (CLO) dat Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Burea (RAB) uitvoerd. In het CLO worden alleen de zenders vermeld die aan het Radio-onderzoek deelnemen. Gemiddeld worden rond de 45 radiozenders gemeten en deze maken ongeveer 94% van het totale luistergedrag uit.

Alcoholreclame rondom programma's op TV en radio
Voor alle overige televisie- en radiozenders geldt: reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan, of tijdens, of direct volgend op programma's die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan 25% worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen. Dit is vastgelegd in artikel 21 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Bron: STIVA

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199