Frankrijk exporteert weer minder wijn en

Na een teruggang van 0,4% in 2000 van de Franse export, blijkt dat er voor de tweede keer een daling van de Franse export heeft plaatsgevonden. Alle zeven jaren voorafgaand aan 2000 was er sprake van een jaarlijkse stijging. Nu stelt men vast voor 2001 dat de totale export van wijn en gedistilleerd is afgenomen met 2,1%, in waarde € 7,3 miljard. Oorzaken liggen vooral bij de economische situaties in de Verenigde Staten en Azië, maar de concurrentie van wijnen uit de “Nieuwe Wereld” spelen de Fransen parten. Export gedistilleerd kon voorheen rekenen op stabiele afzet naar het Verenigd Koninkrijk, Azië en naar de taxfree markten. In totaal nam de gedistilleerd export af met 1,8%, zo’n € 1,96 miljard, wat in volume -11% betekent. (Bron: FEVE News, maart 2002)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199